Sut gall Marchnata Bwyd Cyfan helpu eich busnes?

Sut gall Marchnata Bwyd Cyfan Helpu Eich Busnes?

Mae Marchnata Bwyd Cyfan yn cynnig adnoddau ymarferol wedi'i deilwra mewn marchanata a gwerthiannau ar gyfer eich busnes i ddatblygu marchnad y DU.

  • Rydym yn darparu Rhaglen Mentora Llywodraeth Cymru ar gyfer y sector bwyd a diod. Mae'r Mentora yn cael ei ddarparu gan arbenigwyr marchnata bwyd i'ch helpu chi i ddatblygu eich marchnad yn y DU.

  • Yn ogystal, gallwch chi a'ch tîm mynychu mewn ystod o gyrsiau hyfforddi byr a gweithdai ddatblygu sgiliau ym maes gwerthu a marchnata. Gwelwch ein dyddiadur am unrhyw gweithdai

  • Elfen allweddol o gefnogaeth Llywodraeth Cymru yw arddangos a chefnogi cwmniau bwyd a diod i fynychu digwyddiadau masnach mawr y DU.

  • Am fwy o wybodaeth am sut rydym wedi helpu busnesau eraill i ddatblygu a thyfu os gwelwch yn dda gweler y dudalen Astudiaethau achos Rydym yn gweithio'n agos gyda bwyd llawer eraill a sefydliadau twristiaeth ledled Cymru i hyrwyddo bwyd Cymru. Un enghraifft o hyn yn gweithio mewn partneriaeth yn Sôn am Fwyd Lleol yng Nghanolbarth Cymru. Cliciwch ar y ddolen uchod am fwy o wybodaeth ar sut y gallai eich bwyd neu fusnes twristiaeth yn elwa o ystod eang o weithdai a digwyddiadau. Dyma enghraifft o ddeunydd hyfforddiant, a ddatblygwyd gan Marchnata Bwyd Cyfanswm, ar farchnata yn arbenigedd bwyd a diod brand:

 

Beth yw Gwir Farchnata?

Mae Gwir Farchnata yn cynnig cymorth ymarferol mewn gwerthu a marchnata i’ch busnes i’w helpu i ddatblygu yn y farchnad Brydeinig.

Rydym ni’n cynnig gwasanaeth mentora wedi ei ddelifro gan arbenigwyr marchnata bwyd, a gallwch chi a’ch tim fynychu ystod eang o gyrsiau hyfforddi and gweithdai byr i ddatblygu eich sgiliau gwerthu a marchnata.

Cysylltwch a ni

Am fwy o fanylion cysylltwch a:
Bethan Jones
Rheolwraig prosiect Gwir Farchnata
Ffon: 01691 830189
neu ebost: bethan@truemarketing.co.uk