Rhaglen Fentora Bwyd a Diod

Rhaglen Mentora Bwyd a Diod

Mae Marchnata Bwyd Cyfan yn darparu y Rhaglen Mentora Bwyd a Diod ar ran Llywodraeth Cymru. Mae pob cwmni sy'n cymryd rhan yn derbyn pecyn wedi'i deilwra o gymorth mentora. 

Yn ogystal, gallwch chi a'ch tîm mynychu ystod o gyrsiau hyfforddi byr a gweithdai i ddatblygu sgiliau ym maes gwerthu a marchnata.

Pwy sy'n helpu darparu y rhaglen Mentora?

Cymdeithas o arbenigwyr ar farchnata bwyd a diod o’r DU, wedi eu dwyn ynghyd gan Menter a Busnes a Llywodraeth y Cynulliad er mwyn tyfu busnesau bwyd a diod Cymreig a chan gysylltu â rhaglen debyg ar gyfer cwmniau bwyd a diod Gwyddelig.

Pam ydych chi angen mentor?

Mae twf nifer o gynhyrchwyr bychain bwyd a diod yn cael ei lesteirio oherwydd diffyg amser rheolwyr i ddatblygu’r busnes. Mae cwmniau’n sylweddoli beth sydd angen iddyn nhw ei wneud ond maent yn cael eu rhwystro’n gyson gan gyfyngiadau rhedeg y busnes. "Mae'r Rhaglen Mentora Bwyd a Diod  Llywodraeth Cymru yn dod â chwmniau da a phobl busnes effeithiol at ei gilydd sy’n gweithredu’n fentoriaid gyda’r bwriad o greu cwmniau gwell fyth."

Beth mae rhywun yn ei gael gan y Rhaglen Mentora?

Dewis o fentoriaid o blith ystod o unigolion cymeradwy iawn sydd wedi eu dethol yn ofalus o’r diwydiant bwyd a diod yn y DU. Mae gan bob cwmni sy’n cymryd rhan yr hawl i naw diwrnod o amser mentor dros gyfnod o 12 i 18 mis.

Beth all mentor wneud i chi?

  • Gweithio ar brosiectau penodol

  • Darparu hyfforddiant un ar un wedi ei deilwra i chi ar ystod o weithgareddau gwerthu a marchnata:

  • Creu strategaeth farchnata

  • Proffilio cwsmeriaid targed

  • Cynllunio system reoli cwsmeriaid

  • Ymweld â chwsmeriaid allweddol

  • Cynghori ar frandio a chyflwyno cynnyrch

  • Cefnogi gweithgareddau arddangosfeydd a Chysylltiadau Cyhoeddu

  • Cynghori ar hyfforddiant Gwir Farchnata sydd ar gael i wella perfformiad eich tîm