Prosiect Datblygu Twristiaeth Bwyd

Mae Marchnata Bwyd Cyfan yn datblygu a chyd-lynnu nifer o brosiectau twristiaeth bwyd i annog cyd-weithio yn y diwydiant, ac i hybu Cymru fel lleoliad twristiaeth Bwyd.

Local Food Talks

www.localfoodtalks.co.uk
Cefnogi lletygarwch a busnesau manwerthu i leoli bwyd a diod lleol.

Taste Towns & Trails

www.tastetrailwales.co.uk
Cwmnïau manwerthu a chynhyrchwyr yn cyd-weithio i hybu eu lleoliad drwy ddigwyddiadau a bwyd o safon.

Wine Trail Wales

www.winetrailwales.co.uk
Cefnogi Gwinllannoedd Cymru i greu Cymdeithas Gwinllannoedd Cymru. Creu teithiau gwin drwy gydweithio â Welsh Rarebits. Creu cynnwys marchnata fel pamffledi, gwefannau a chyfryngau cymdeithasol.