Ysgrifennydd Cabinet yn agor pencadlys newydd i gwmni mel

17 Awst 2017

Mae cwmni mêl arobryn o Ganolbarth Cymru yn cael blas ar lwyddiant ym myd busnes yn dilyn ehangu i safle gynhyrchu newydd, a agorwyd yn swyddogol gan un o weinidogion Llywodraeth Cymru heddiw.

 

Mae Hilltop Honey wedi tyfu’n rhy fawr i’w gartref 2.500 troedfedd sgwâr flaenorol ym mhentref cyfagos Caersws, ac mae’r cwmni bellach wedi’i leoli mewn uned 14,000 troedfedd sgwâr yn y Drenewydd, lle mae’n disgwyl cynyddu niferoedd y gweithlu o 12 i 20 erbyn diwedd eleni.

 

Agorwyd pencadlys newydd y cwmni’n swyddogol gan yr Ysgrifennydd Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths. Mae’r prosiect ehangu sydd werth £750,000 wedi derbyn cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru, Banc Natwest a Chyllid Cymru.

 

Mae’r gwaith ehangu’n dilyn twf aruthrol y cwmni ers i’r rheolwr gyfarwyddwr, Scott Davies, lansio’r busnes chwe blynedd yn ôl. Mae Hilltop Honey bellach yn cyflenwi Tesco, Sainsbury’s, Co-op, Holland & Barrett a’r adwerthwr ar-lein, Ocado yn y DU, ac mae hefyd yn ehangu i farchnadoedd allforio ledled y byd.

 

Dywedodd yr Ysgrifennydd Cabinet, Lesley Griffiths: “Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gefnogi cwmnïau bwyd o bob maint ar draws Cymru wrth i ni ymdrechu i dyfu’r diwydiant dros y blynyddoedd nesaf.

 

“Rydym yn falch o gefnogi Hilltop Honey gyda bron i chwarter miliwn o bunnoedd gan ei fod yn enghraifft wych o gwmni bwyd llwyddiannus sy’n tyfu, ac yn chwarae rhan wrth gynyddu enw da Cymru am ddatblygu bwyd a diod o ansawdd uchel”.

 

Dywedodd Scott: “Rydym yn falch iawn bod ein cytundebau gyda’r prif archfarchnadoedd yn tyfu, ond roedd rhaid i ni ehangu er mwyn cyflawni ein harchebion ac i allu cyd-fynd â’r twf a ragwelwyd yn ein cynllun busnes.

 

“Rydym yn gwmni uchelgeisiol gyda chynlluniau cyffrous ar gyfer y pum mlynedd nesaf, ac mae ein lleoliad newydd yn golygu bod modd i ni gynyddu cynhyrchiant a chyflogi mwy o weithwyr. Rydym yn gobeithio arallgyfeirio ein brand ac atgyfnerthu ein safle ym marchnad mêl y DU, felly cadwch lygad am y datblygiadau nesaf!”

 

Dywedodd Raymond Walters, swyddog portffolio gyda Chyllid Cymru: “Rydym wedi bod yn gweithio gyda Scott a Hilltop Honey ers 2014, ac rydym yn gyffrous iawn i weld y cwmni’n mynd o nerth i nerth. Mae’r ehangiad diweddaraf yn dangos y galw am y cynnyrch safonol hwn, ac rydym yn falch iawn o allu rhoi cefnogaeth iddynt gyda chyllid dilynol ar gyfer eu menter ddiweddaraf.”

 

Mae’r buddsoddiad newydd wedi galluogi Scott i addasu’r uned fusnes ac i brynu offer hylendid bwyd newydd ynghyd â llinell llenwi jariau awtomatig.

 

Dechreuodd Scott, sy’n wenynwr 29 mlwydd oed, y busnes yng nghegin ei rieni gyda gorddrafft o £5,000 o Fanc Natwest yn 2011. Chwe blynedd yn ddiweddarach, mae’n cyflenwi mêl Cymreig, Prydeinig ac Ewropeaidd, diliau mêl a phaill gwenyn i gwsmeriaid rhyngwladol, ar-lein ac o brif siopau’r stryd fawr.

 

“Bum mlynedd yn ôl, cerddais i’r Drenewydd i werthu fy mhedwar jar cyntaf o fêl ar sail gwerthu neu ddychwelyd yn y siop lysiau,” ychwanegodd Scott. “Erbyn hyn, rwy’n cyflenwi miloedd o jariau i gwsmeriaid ar draws y DU a hyd yn oed cyn belled ag Efrog Newydd a’r Dwyrain pell, sy’n anghredadwy.

 

“Dechreuais y busnes gan fy mod yn ddi-waith wedi i mi gael niwed difrifol i’m cefn ac roedd angen i mi newid gyrfa. Roeddwn i eisiau dechrau fy nghwmni fy hun, ac roeddwn yn cael fy nhynnu rhwng cerdded cŵn, gwerthu nwyddau ar eBay neu’r busnes mêl.

 

“Bûm yn ymchwilio i’r farchnad mêl ac roeddwn yn meddwl bod angen edrych arno o ongl wahanol.  Rwyf wedi sefydlu Hilltop Honey fel brand premiwm o fêl o bob cwr o’r byd, ac rydym yn ymfalchïo yn yr ansawdd. Rydym yn marchnata ein mêl ac yn dangos bod mwy i fêl na photel wasgu gwerth £2 o Tsieina a welir yn aml ar y silffoedd.

 

“Rydym yn gweithio gyda gwenynwyr o bob cwr o’r byd i ddod â mêl gyda blas o ansawdd uchel i’r cwsmer am bris rhesymol. Unwaith y bydd cwsmeriaid yn blasu ein mêl, maent yn sylweddoli eu bod wedi bod yn bwyta’r peth anghywir am flynyddoedd, a bod cymaint mwy i’r blas mewn gwirionedd.

 

“Nid ydym byth yn ofni costio mwy gan ein bod yn gwerthfawrogi’r mêl a’r gwaith y mae’r gwenyn yn ei wneud er mwyn ei gynhyrchu.”

 

Mae Hilltop Honey eisoes yn allforio cynnyrch mêl i Tsieina, Hong Kong, Unol Daleithiau America, Pakistan, De Affrica, Japan, y Dwyrain Canol ac ar draws Ewrop. Fodd bynnag, mae ei brif gwsmeriaid wedi’u lleoli yn y DU.

 

Nid yw llwyddiant yn beth dieithr i’r cwmni, sy’n disgwyl dyblu eu trosiant eto eleni, wedi iddo ennill Gwobr Golden Fork am ei Fêl Teim, a derbyn y feirniadaeth am y cynnyrch gorau ar dymheredd yr amgylchedd yng ngwobrau Great Taste y llynedd, sef gwobrau’r ‘Oscars’ ym myd bwyd.

Our latest tweets