Llaeth Y Llan yn agor cyfleuster cynhyrchu or radd flaenaf

27 Mehefin 2017

Mae cynhyrchwyr iogwrt Cymreig, Llaeth Y Llan, wedi cwblhau estyniad gwerth miliynau i’w gyfleuster cynhyrchu gyda chefnogaeth pecyn ariannu saith ffigwr gan HSBC a Llywodraeth Cymru.

Dathlwyd agoriad y cyfleuster 2,500 troedfedd sgwâr, sy’n ddechrau ar bennod newydd a chyffrous yn hanes 32 mlynedd y cwmni, ddydd Iau 25ain o Fai gyda dadorchuddiad plac gan yr Ysgrifennydd Cabinet Dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths AC. 

Bydd y llaethdy newydd modern yn galluogi’r busnes i gynyddu ei gapasiti gweithgynhyrchu, ehangu i farchnadoedd newydd a chyflwyno cynnyrch newydd i’w gwsmeriaid ffyddlon, a hebddyn nhw, ni fyddai’r prosiect wedi bod yn bosibl.

Mae’r estyniad eisoes wedi hwyluso’r gwaith o gyflwyno pecyn aml-bac o iogyrtiau llyfn sy’n targedu’r farchnad bocs bwyd i blant, a fydd yn cyrraedd silffoedd archfarchnadoedd Cymru fis nesaf.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cefnogi’r prosiect gyda £700,000 o Gronfa Twf Economaidd Cymru, ac mae HSBC hefyd wedi cefnogi gyda chyfleuster cyllid o £1.5m i ddatblygu’r uned newydd.

Mae’r cwmni eisoes yn cynyddu ei weithlu er mwyn  gwneud lle i’r datblygiadau newydd, ac maent yn bwriadu gwneud penodiadau pellach yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Gan gyfeirio at y newyddion, dywedodd Owain Roberts, cyfarwyddwr gweithredol Llaeth Y Llan CYF: “Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn yn natblygiad y cwmni.

"Mae’r flwyddyn eisoes wedi cychwyn ar nodyn positif wrth i gynnyrch Llaeth Y Llan fod ar gael yn ehangach mewn siopau ledled Cymru a Lloegr, ac rydym hefyd wedi dechrau cyflenwi archfarchnadoedd yn yr Emiraethau Arabaidd Unedig. Roedd derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru a HSBC yn hanfodol ar gyfer y prosiect hwn.

"Rydym hefyd yn hynod ddiolchgar am y gefnogaeth ychwanegol yr ydym wedi’i dderbyn gan Lywodraeth Cymru dros y blynyddoedd, sydd wedi cynnwys mentora busnes, hyfforddiant, mynychu arddangosfeydd masnach a chyflwyniadau i gytundebau masnachol. Mae’r cymorth wedi cyfrannu at y twf parhaus yr ydym yn ei gyflawni."

Mae cyfleuster cynhyrchu newydd Llaeth Y Llan yn seiliedig ar y fferm deuluol yn Llannefydd, Gogledd Cymru, sef ei leoliad ers ei sefydlu ym 1985.

 


Our latest tweets