Edrychwch ar y newyddion a'r digwyddiadau yn y diwydiant bwyd a diod Cymru o Marchnata Bwyd Cyfan ar ochr dde'r dudalen hon...

23 Mawrth 2018
William Watkins, Radnor Hills         Gwobr Menter enillydd 2018 Sefydlwyd Radnor Hills Mineral Water Company, a leolir yn Nhrefyclo, Canolbarth Cymru, gan William Watkins yn 1990 pan ddechreuodd gasglu dŵr mewn poteli o darddell ar ei fferm deuluol a chyflenwi cwpanau bach ar gyfer y diwydiant hedfan. Wrth i'r galw am ei ddŵr mwynol wedi’i botelu gynyddu, gosododd William llinell cynhyrchu poteli gyntaf y cwmni yn 1995 ac, o hynny ymlaen, mae'r cwmni wedi datblygu'n gwmni diodydd meddal blaenllaw, gan gynhyrchu tua 250 miliwn o boteli y flwyddyn. Mae gan y cwmni, sy'n cyflogi llawer o bobl yng nghanolbarth Cymru wledig, oddeutu 180 o aelodau
28 Medi 2017
Mae’r cynhyrchydd bwyd artisan Coedcanlas yn dathlu ar ôl sicrhau un o wobrau mwyaf nodedig y diwydiant bwyd a diod. Cynhaliwyd y Gwobrau Great Taste, a elwir yn Oscars y byd bwyd, yn Llundain neithiwr a chyflwynwyd y Fforc Aur o Gymru i Jam Cyrens Duon Organig Cymreig y cwmni o Sir Benfro. O blith y pum cynnyrch o Gymru a dderbyniodd y ganmoliaeth uchaf, sef 3 seren aur yng Ngwobrau Great Taste 2017, dyfarnwyd y Fforc Aur o Gymru i Coedcanlas. Cydnabyddir mai Gwobrau’r Great Taste, a drefnir gan y Guild of Fine Food, yw’r meincnod ar gyfer y sector bwyd
17 Awst 2017
Mae cwmni mêl arobryn o Ganolbarth Cymru yn cael blas ar lwyddiant ym myd busnes yn dilyn ehangu i safle gynhyrchu newydd, a agorwyd yn swyddogol gan un o weinidogion Llywodraeth Cymru heddiw.
14 Awst 2017
Mae bragdy Monty’s Brewery o Ganolbarth Cymru yn falch i gyhoeddi ei fod wedi derbyn tair Seren Aur yng Ngwobrau Great Taste eleni
27 Mehefin 2017
Cynhyrchwyr iogwrt Cymreig, Llaeth Y Llan, wedi cwblhau estyniad gwerth miliynau i’w gyfleuster cynhyrchu.