Beth yw Marchnata Bwyd Cyfan?

Cenhadaeth Marchnata Bwyd Cyfan yw cefnogi Cwmnïau Bwyd a Diod Cymru i dyfu yn broffidiol a datblygu drwy wasanaethau mentora, hyfforddiant ac hyrwyddo ymarferol a marchnata wedi ei deilwra.

Ein gweledigaeth yw i helpu cwmnïau i gyrraedd eu potensial yn y marchnadoedd lleol, cenedlaethol a byd-eang.

Ein nod yw darparu swyddi, twf, a datblygiad busnes drwy dîm arbenigol o fwyd a diod penodol arbenigwyr yn y diwydiant.