Amdanom Ni

Mae Marchnata Bwyd Cyfan yn wasanaeth arbenigol gan Menter a Busnes. Mae’n dod â grŵp o arbenigwyr bwyd a diod clodfawr ynghyd i dyfu busnesau bwyd a diod Cymreig.
 
Ein nod yw cefnogi cwmnïau bwyd a diod i dyfu a datblygu trwy fentora arbenigol, hyfforddiant, gweithdai a gwasanaethau marchnata a hyrwyddo proffesiynol.
 
Gweledigaeth Marchnata Bwyd Cyfan yw cynorthwyo cwmnïau i gyrraedd eu potensial mewn marchnadoedd cenedlaethol a rhyngwladol. Rydym yn anelu at sicrhau swyddi, twf a datblygiad busnes trwy dîm arbenigol o arbenigwyr ymroddedig a phrofiadol yn y diwydiant bwyd.
 
Am ragor o fanylion ewch i'n tudalen Gwasanaethau neu cysylltwch â ni.