Swyddi

Rydym bob amser yn chwilio am unigolion brwdfrydig, awyddus a chreadigol i ymuno â grŵp Menter a Busnes. 

 

Bydd unrhyw swyddi gwag yn cael eu hysbysebu yma.

 

Rydym hefyd yn defnyddio Lleol.cymru i hysbysebu ein swyddi

Lleoliad: Bangor, Llanelwy, Aberystwyth neu/or Caerdydd
Cyflog: 32,785 - 34,835
Dyddiad Cau: 07 Mai 2019
Dyma gyfle cyffrous i ymuno â Menter a Busnes i gefnogi ein cynlluniau twf parhaus. Mae gan y cwmni dros 120 o ddefnyddwyr cyfrifiaduron wedi eu lleoli ar draws Cymru yn ein swyddfeydd yn Aberystwyth, Meifod, Bangor, Llanelwy, Caerdydd a Chaerfyrddin, neu adref.
Prosiect: Cywain
Lleoliad: Caerdydd / Bangor / Aberystwyth. Ystyrier lleoliadau eraill / Other locations will be considered
Cyflog: 21,072-22,768
Dyddiad Cau: 24 Ebrill 2019
Mae Cywain, a ddarperir gan Menter a Busnes, yn fodel sy’n darparu cefnogaeth wedi’i dargedu ar gyfer busnesau micro a BBaCh sy’n gweithredu yn y sector bwyd a diod yng Nghymru. Rydym yn dechrau cyfnod newydd ac rydym wedi derbyn cyllid trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 - 2020 i ddarparu gwasanaeth diwygiedig. Mae cyllid y prosiect wedi cael ei gadarnhau tan Hydref 2022.
Prosiect: Mabis
Lleoliad: Bangor / Llanelwy / Aberystwyth / Meifod / Caerdydd
Cyflog: 34,670 - 37,703
Dyddiad Cau: 23 Ebrill 2019
Mae Menter a Busnes yn un o gwmnïau datblygu economaidd annibynnol mwyaf Cymru. Yn ogystal â darparu rhaglenni a gwasanaethau cefnogi busnes ar ran Llywodraeth Cymru a sefydliadau cenedlaethol a rhanbarthol eraill, rydym ni’n gweithio gyda chleientiaid masnachol i ddatblygu a darparu gwasanaethau mewn meysydd megis cefnogaeth fusnes, mentergarwch ac arloesi i ddatblygu a thyfu eu busnesau.   O ganlyniad i dwf diweddar a pharhaus o fewn y cwmni, rydym ni’n awyddus i benodi Rheolwr Datblygu Busnes i gynnig cefnogaeth strategol i’n twf.

Pam gweithio i ni

Rydym ni'n gyflogwr da, ac mae staff yn derbyn y buddion canlynol:

  • Gweithio'n hyblyg
  • Hyd at 27 diwrnod o wyliau blynyddol  bob blwyddyn yn ogystal â gwyliau'r banc
  • Pensiwn da
  • Cynllun Iechyd a Ffitrwydd
  • Cynllun Talebau Gofal Plant