Newyddion

30 Tachwedd 2015
Mae Menter a Busnes, un o gwmnïau datblygu busnes annibynnol mwyaf llwyddiannus Cymru, wedi atgyfnerthu’r bwrdd trwy benodi dwy gynrychiolydd blaenllaw ym meysydd y gyfraith a datblygu busnes. Mae Fflur Jones, Partner gyda chwmni Darwin Gray yng Nghaerdydd a Rhian Owen, cyd-sefydlydd busnes pobi Siwgr a Sbeis yn Llanrwst, wedi cael eu pendodi’n gyfarwyddwyr anweithredol. Mae Menter a Busnes yn un o gwmnïau datblygu bunses ac economaidd annibynnol mwyaf llwyddiannus Cymru ac ers ei sefydlu ym 1989, mae'n llunio ac yn datblygu amrywiaeth eang o’i raglenni busnes ei hun ar gyfer busnesau, mentergarwch, sgiliau ac arloesedd a datblygiad mewn sectorau amrywiol, o amaeth i

Our latest tweets

šŸŒŸ New Job šŸŒŸ Surgeries and Correspondence Officer Location: Aberystwyth or Bangor (other Menter a Busnes offices wā€¦ https://t.co/mO6s2Elx8i
šŸŒŸ Swydd Newydd šŸŒŸ Swyddog Cymorthfeydd a Gohebiaeth Lleoliad: Aberystwyth neu Fangor (ond ystyrier swyddfeydd erailā€¦ https://t.co/KVfJXBvycN
Are you a @WalesYFC member? In the process of developing a business based on produce from your farm? If so,ā€¦ https://t.co/LraTbMzQUC