Pob lwc Dafydd!

20 Chwefror 2019

Cychwynnodd Dafydd Jones ei leoliad mewn diwydiant gyda Menter a Busnes yn Nhachwedd 2017 fel Cynorthwydd Gwasanaethau Corfforaethol yn rhan o’i radd Rheolaeth gyda Phrifysgol Caerhirfryn. Yn wreiddiol o Sir Fôn, disgrifiodd Dafydd ei hun yn ystod y broses ymgeisio fel:

 

Myfyriwr dwyieithog, uchelgeisiol sy'n awchu am heriau…. edrych am gyfle i ddatblygu sgiliau a chael profiad trwy gael profiad gwaith mewn busnes.

 

Yn ystod ei leoliad, bu Dafydd yn gyfrifol am gefnogi adrannau Gwasanaethau Corfforaethol Menter a Busnes a Masnachol Mabis i gynllunio a gweithredu prosiectau gwella perfformiad ac effeithlonrwydd ar draws y busnes mewn meysydd megis AD, Iechyd a Diogelwch, TG, Marchnata a Chaffael.

 

I gydnabod sut wnaeth y lleoliad alluogi ei ddatblygiad personol a phroffesiynol, gan gynnwys cyflogadwyedd, ac ymroddiad a brwdfrydedd Dafydd i lwyddo yn y rôl, mae wedi cyrraedd rhestr fer Myfyriwr Lleoliad y Flwyddyn Ysgol Rheolaeth Prifysgol Caerhirfryn!

 

Dymunwn y gorau i Dafydd yn y digwyddiad beirniadu terfynol ar 28 Mawrth 2019!

Our latest tweets

A dyma ni yn ail ddiwrnod digwyddiad Blas Cymru 2019 yn yr Celtic Manor. Falch iawn o'n cleientiaid talentog sy'n a… https://t.co/JjbxGDw3Gg
Galw dylunwyr graffeg Gogledd Cymru a Phowys - cyfle tendr, dyddiad cau 5ed o Ebrill. Manylion ar gael drwy'r linc… https://t.co/qbDbZPS0uW
Diwrnod Rhyngwladol y Merched Hapus! Happy International Women's Day! #merched #DiwrnodRhyngwladolyMerched #cymruhttps://t.co/vfjudXLy2D