Cynhadledd yng Nghaerdydd i ddechrau 2020 drwy ganolbwyntio ar Iechyd Meddwl yn y Gweithle

11 Rhagfyr 2019

I gyd-fynd ag Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2019, lansiodd y cwmni cyfreithiol masnachol, Darwin Gray, a’r ymgynghorwyr cefnogi busnes, Mabis, gyfres o gynadleddau iechyd meddwl, gan ddechrau yn Aberystwyth.

Ar ddechrau’r Flwyddyn Newydd, cynhelir y gynhadledd nesaf, sef “Lles y Gweithlu yn y Gweithle yn Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan, wedi’i anelu at unigolion yn ogystal â busnesau sy’n dymuno rheoli, gwella neu fynd i’r afael ag iechyd meddwl yn y gweithle.

Bydd unrhyw elw a wneir fel rhan o’r gynhadledd yn cael ei roi i’r elusen iechyd meddwl lleol, Valley Steps, sy’n anelu at drawsnewid agweddau tuag at les meddyliol o fewn cymunedau.

Bydd y gynhadledd undydd yn cynnwys siaradwyr arbenigol o bob cwr o Gymru a’r DU, a fydd yn trafod gwahanol agweddau o iechyd meddwl gan gynnwys cyflogaeth ofalgar, strategaeth iechyd meddwl, lles ariannol a lles maethol. Bydd cyfle i fynychu sesiynau blasu Soffroleg yn ogystal â chlinigau cyfraith cyflogaeth a chyngor AD.

Dywedodd Fflur Jones, Pennaeth Cyflogaeth ac AD gyda Darwin Gray:

Yn dilyn llwyddiant ein cynhadledd yn Aberystwyth, rydym ni’n edrych ymlaen yn fawr at ddarparu’r rhaglen hon yng Nghaerdydd gyda chymaint o sesiynau diddorol. Mae iechyd meddwl yn dod yn fwyfwy pwysig i gyflogwyr; fodd bynnag mae nifer o heriau a dulliau i’w hystyried o hyd wrth reoli iechyd meddwl ar gyfer gweithwyr, o fewn y gweithle a thu hwnt. Rydym ni’n edrych ymlaen yn fawr at ddechrau’r Flwyddyn Newydd drwy ganolbwyntio ar bwnc mor bwysig, yn ogystal â chodi arian at elusen haeddiannol Valleys Steps."

Dywedodd Corinna Lloyd-Jones, Cyfarwyddwr AD gyda Mabis:

Mae lles meddyliol yn y gweithle ac arferion rheoli a datblygu pobl yn effeithiol yn gysylltiedig yn agos â’i gilydd. Mae cyflogwyr sy’n buddsoddi mewn gwella iechyd meddwl yn y gweithle yn gweld buddion sylweddol i’r busnes, gan gynnwys mwy o gymhelliant, ymgysylltiad a chreadigrwydd o fewn y gweithlu, gan arwain at well perfformiad a chynhyrchiant. Yn dilyn llwyddiant y gynhadledd gyntaf a gynhaliwyd yn Aberystwyth yn gynharach eleni, rydym ni’n falch iawn o fod yn gweithio gyda Darwin Gray unwaith eto i gynnal yr ail ddigwyddiad yng Nghaerdydd, a fydd yn gyfle gwych i edrych yn fanylach ar sut mae iechyd meddwl da yn dda ar gyfer busnes yn ogystal â phobl, yn ogystal â chefnogi elusen iechyd meddwl allweddol arall yng Nghymru.”

Bydd y gynhadledd yn cloi gyda sesiwn holi ac ateb gyda phanel o arbenigwyr, gan roi cyfle i ofyn cwestiynau agored a rhannu syniadau ymysg mynychwyr.

I weld y rhaglen lawn ac i archebu eich lle, ewch i https://mental-health-conference-29-january-2020.eventbrite.co.uk

 

Darwin Gray LLP | www.darwingray.com | @DarwinGrayLLP

Mabis | www.menterabusnes.co.uk | @menterabusnes

Our latest tweets

Cynhadledd gwych mis Gorffennaf. Edrychwn ymlaen at yr un fis yma ar 29 Ionawr Fabtastic conference in July. Looki… https://t.co/Numal0xCaS
Gofalus ar y lonydd heddiw / Careful on the roads today https://t.co/Nmvt5mMomu
🎥🌟Ar @HenoS4C nos Lun bu Fflur Jones yn trafod ei phenodiad fel Cadeirydd Bwrdd #MenteraBusnes, a'i dyheadau ar gyf… https://t.co/oHqchIyWTQ
📣📣Opportunity for consultants to quote - we want to commission a piece of research looking at processing and storag… https://t.co/3oI64aSy4L