Arbenigwraig amaethyddol i gynrychioli Cymru mewn sefydliad syniadau Ewropeaidd arbennig

17 Awst 2018

Mae arbenigwraig amaeth, sy’n cynrychioli Cymru, am gynorthwyo pobl i sefydlu busnesau amaethyddol mewn sefydliadau Ewropeaidd blaenllaw.

 

Bydd Einir Davies, 28 oed, o Fachynlleth, yn ymuno â netWork fel ymgeisydd newydd, gaiff ei adnabod fel 'NEWBIE'. Ffocws y grŵp yw cefnogi'r rheiny sydd am ddechrau busnes fferm newydd neu ymuno â busnes sefydlog.

 

Bydd yn gweithio o fewn grŵp llywio NEWBIE UK, sy'n rhan o rwydwaith o genhedloedd gan gynnwys yr Iseldiroedd, Gwlad Belg, Iwerddon, Ffrainc a'r Almaen.

 

Rôl gyfunol y gwledydd yw canolbwyntio ar ddulliau cefnogi arloesol fel ysgogwyr busnes, sy'n cynnig cyngor technegol a hyfforddiant yn y sector ffermio.

 

Mae gan Einir, a raddiodd o Brifysgol Caerdydd, gyfoeth o brofiad ym myd amaeth ac mae'n rheolwr datblygu a mentora i Fenter a Busnes, sy'n darparu Cyswllt Ffermio ar ran Llywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig.

 

Mae Cyswllt Ffermio yn darparu cymorth wedi'i dargedu ar gyfer newydd-ddyfodiaid i'r diwydiant, sy'n aml yn hoelion wyth nifer o fusnesau teuluol cynaliadwy yng Nghymru.

 

Yn ei rôl, mae Einir yn rheoli prosiectau amaethyddol gan gynnwys Academi Amaeth, sy'n helpu i nodi a hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o arweinwyr ffermio yng Nghymru, Mentro a Chyfnewidfa Rheolaeth, yn ogystal â rhaglenni mentora a datblygu eraill.

 

Yn ôl Einir, sydd hefyd yn ferch fferm: “Mae unrhyw un sy'n bwriadu dechrau neu adeiladu busnes ffermio yn wynebu nifer o rwystrau, gan gynnwys mynediad i dir, llafur, cyfalaf a gwybodaeth am y diwydiant. Bydd NEWBIE yn sicrhau bod cefnogaeth ar gael ar gyfer newydd-ddyfodiaid ledled Ewrop.

 

“Mae'r prosiect yn debyg i wasanaeth amaethyddol Menter a Busnes, Cyswllt Ffermio sy'n cynnig cymorth wedi'i dargedu i newydd-ddyfodiaid sy’n aml yn hanfodol i fusnes ffermio cynaliadwy yng Nghymru.

 

“Dwi’n edrych ymlaen at gymryd rhan yn y grŵp i gael gwybod am y dulliau eraill a ddefnyddir yn Ewrop, yn ogystal â rhannu fy mhrofiadau o weithio yng Nghymru.

 

“Er enghraifft, mae gan raglen Cyswllt Ffermio hanes llwyddiannus o gysylltu gyda rhai sy'n dymuno gadael neu leihau oriau o fewn y diwydiant gyda rhai sydd am gael eu troed cyntaf ar yr ysgol. Mae wedi bod yn werth chweil cynnig cefnogaeth ac arweiniad angenrheidiol i'r ddwy ochr i'w helpu i gyflawni eu hamcanion.

 

“Dwi eisoes wedi cael adborth gan gydweithwyr yn y grŵp llywio nad oes gan ranbarthau eraill yn y Deyrnas Gyfunol unrhyw wasanaethau integredig tebyg i’r hyn rydyn ni’n ei chynnig yng Nghymru.”

 

Bydd y prosiect NEWBIE, a sefydlwyd gan Sefydliad James Hutton yn Aberdeen, yn digwydd rhwng 2018 a 2021, ac mae wedi derbyn arian gan raglen ymchwil ac arloesi Horizon 2020 yr Undeb Ewropeaidd.

 

Am ragor o wybodaeth am NEWBIE ewch i: www.newbie-academy.eu

Am ragor o wybodaeth am Cyswllt Ffermio, ewch i: www.menterabusnes.co.uk/cy/gwasanaethau/cyswllt-ffermio

Our latest tweets

👩‍🎓Eisiau dilyn modiwl ôl-radd Cymell a Mentora? Rhydd fis Mai a Mehefin i fynychu? Cliciwch isod am ragor o wyboda… https://t.co/nY6WHVSHcX
MaB yw'r cwmni cyntaf sydd wedi mabwysiadu cwch gwenyn fel rhan o gynllun newydd gan @gwenyngruff. Hysbys ar raglen… https://t.co/IeaK2dgJUM
@JaspelsCider @FarmShop_Deli @FoodDrinkWales Good luck & enjoy the experience! 👍