Porthiant Amgen

Taflenni ffeithiau porthiant amgen

Y brif nod wrth fwydo moch yw eu cynhyrchu yn y modd mwyaf effeithlon a phroffidiol posibl. Gan fod costau bwydo’n gyfrifol am 70-80% o gostau cynhyrchu, mae llunio fformiwla a dogn cywir yn hanfodol.

Gall amnewid dognau moch sydd wedi'u gweithgynhyrchu gyda diet wedi’i lunio o gydrannau crai a sgil gynhyrchion sydd ar gael wneud gwahaniaeth mawr i broffidioldeb y busnes.

Er mwyn cyd-fynd â’r gyfres bresennol o sgyrsiau’n ymwneud â “Maeth moch a Phorthiant Amgen”, mae Menter Moch Cymru wedi cynhyrchu cyfres o daflenni gwybodaeth am borthiant sy’n rhoi dadansoddiadau cydrannau porthiant amrywiol ac yn awgrymu faint i’w gynnwys yn niet y mochyn. Mae’r rhain ar gael yma: