25 Gorffennaf 2017
Mewn ymgais i annog ceidwaid moch y genhedlaeth nesaf ac i ysgogi ffermwyr i ystyried moch fel opsiwn arallgyfeirio ymarferol, mae pedwar aelod CFfI Cymru wedi ennill pum porchell diddwyn fel modd o gamu i mewn i’r diwydiant moch.
02 Mehefin 2017
Mae cyfle newydd yn arbennig ar gyfer aelodau CFfI Cymru wedi cael ei lansio er mwyn annog y genhedlaeth nesaf o geidwaid moch.
Menter Moch Cymru yn rhoi porc o Gymru ar y fwydlen yng Ngŵyl Wanwyn CAFC