30 Mawrth 2018
Ymunodd grŵp o 10 ffermwr â Menter Moch Cymru am daith astudio tri diwrnod i Gernyw ar ddechrau mis Mawrth. Bwriad y daith oedd dysgu sut roedd y cynhyrchwyr yng Nghernyw wedi datblygu eu busnesau mewn modd arloesol a chynaliadwy a oedd yn rhoi mynediad iddynt i farchnadoedd premiwm ar gyfer eu cynnyrch.
13 Rhagfyr 2017
Casglodd ymwelwyr i'r Ffair Aeaf daflenni rysetiau porc Nadoligaidd, a gyhoeddwyd ar y cyd rhwng menter marchnata ‘Porc.Cymru’ y corff cig coch HCC, a phrosiect Menter Moch Cymru.
29 Tachwedd 2017
Cenhedlaeth newydd o ffermwyr moch - pencampwr y carcas mochyn yn cael ei wobrwyo yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru! Cafodd cystadleuaeth carcas newydd sbon ei chynnal yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru eleni. Roedd 4 enillydd Menter Pesgi Moch CFfI Cymru a Menter Moch Cymru, a dderbyniodd wobr o 5 mochyn diddwyn yr un yn yr haf, wedi rhoi un carcas yr un yn y gystadleuaeth newydd ac unigryw yn y Ffair Aeaf. Roedd y pedwar carcas mochyn yn newydd i’r Neuadd Garcas ac yn boblogaidd gan y gynulleidfa. Menter ar y cyd rhwng Menter Moch Cymru, CFfI Cymru a Sioe Frenhinol Cymru oedd
03 Hydref 2017
Cynhaliwyd y digwyddiad ym Mhrifysgol Harper Adams lle bu rheolwr yr uned da byw, Richard Hooper a’r milfeddyg Bob Stevenson yn trafod y technegau angenrheidiol er mwyn rhoi AI i foch.
01 Hydref 2017
Mae’r pedwar aelod CFfI a enillodd 5 porchell fel rhan o gystadleuaeth Pesgi Moch CFfI Cymru a Menter Moch Cymru bellach ar y ffordd i besgi eu perchyll diddwyn.