09 Ebrill 2019
Mae sicrhau bod ymwelwyr a staff yn diheintio eu traed cyn dod i mewn i’r ardal foch ar eich fferm yn rhan hanfodol o fioddiogelwch ar y fferm. Mae Menter Moch Cymru wedi creu arwydd golchi traed newydd, sydd ar gael am ddim i’r rhai sy’n cadw moch yng Nghymru. Cysylltwch â ni i archebu eich arwydd am ddim!
15 Ionawr 2019
Gan weithio law yn llaw gyda Menter Moch Cymru, mae Porc.Wales am wneud porc o Gymru y dewis cyntaf. 
09 Ionawr 2019
Clefyd sy'n cael ei achosi gan feirws yw clwy Affricanaidd y moch sy'n effeithio ar foch domestig a gwyllt. Mae'n glefyd hysbysadwy. Mae lefel y risg o gyflwyno clwy Affricanaidd y moch i'r DU wedi'i chodi o'r Lefel Isaf i'r Lefel Ganolig. 
21 Rhagfyr 2018
Mae Menter Moch Cymru, Canolfan Milfeddygaeth Cymru, Iechyd Da a Gwasanaethau Iechyd Anifeiliaid wedi llunio rhaglen o hyfforddiant DPP Moch ar gyfer milfeddygon yng Nghymru, a fydd yn cael ei ddarparu yng Nghanolfan Milfeddygaeth Cymru, Aberystwyth o fis Ionawr 2019.
20 Gorffennaf 2018
Yn dilyn llwyddiant y prosiect peilot a gafodd ei redeg gan Menter a Busnes yn ystod 2017 nes Mawrth 2018, mae cyllid wedi cael ei sicrhau ar gyfer Menter Moch Cymru