Ymweld Menter Moch Cymru yng Ngŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad Sioe Frenhinol Cymru

14 Mai 2019
Os ydych yn ffermwr moch dylech ymweld â Menter Moch Cymru yng Ngŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad Sioe Frenhinol Cymru (Llanelwedd, May 18 ac 19).
 
Bydd ffermwyr moch yn anelu’n syth am yr Adran Foch. Mae Menter Moch Cymru, ar y cyd â Cyswllt Ffermio a Hybu Cig Cymru wedi gwahodd pedwar o arbenigwyr uchel eu parch i roi cyfres o gyflwyniadau bob dydd ac arddangosiadau ymarferol.
 
Targedir sbectrwm eang o ffermwyr moch o’r rhai sy’n newydd yn y sector i rai mwy profiadol, dyma eich cyfle i ddarganfod beth i chwilio amdano wrth brynu perchyll; sut i gadw eich moch yn iach; rheolaeth tir a marchnata. Bob dydd bydd cynhyrchwyr moch sydd wedi ennill gwobrau’n rhannu eu profiadau personol wrth ddechrau arni a sut maent wedi datblygu.
 
Bydd Kyle Holford, enillydd gwobr Great Taste Fferm Forest Coalpit ym Mannau Brycheiniog, sy’n gwerthu ei borc arbenigol o Foch Du Mawr a Dwroc wedi’u croesi, i brif gogyddion a chigyddion Llundain, yn rhannu ei gynghorion ynglŷn â magu moch yn llwyddiannus.
 
 

Dydd Sadwrn

 

Amser

Pwnc

Siaradwr

10:30-11:30

Cyflwyniad i'r gefnogaeth sydd ar gael i ffermwyr moch yng Nghymru

Menter Moch Cymru

Cyswllt Ffermio

Hybu Cig Cymru

12:00-13:00

 

Sut i gadw'ch moch yn iach - Iechyd, Lles a Hylendid

Bob Stevenson

13:30-14:30

Fferm Forest Coalpit – Ein stori. O fflat un gwely yn Llundain i ffermdy yng nghefn gwlad Cymru yn gwerthu porc ein hunain i fwytai lleol a chigyddion premiwm Llundain

Kyle Holford, Forest Coalpit

15:00-16:00

Sut i ddewis perchyll iach? Beth i edrych amdano.

Alan Rose (Barnwr dosbarthiadau moch)

 

Dydd Sul

 

Amser

Pwnc

Siaradwr

10:30-11:30

Fferm Forest Coalpit – Ein stori. O fflat un gwely yn Llundain i ffermdy yng nghefn gwlad Cymru yn gwerthu porc ein hunain i fwytai lleol a chigyddion premiwm Llundain

Kyle Holford, Forest Coalpit

12:00-13:00

Sut i gadw'ch moch yn iach - Iechyd, Lles a Hylendid

Bob Stevenson

14:00-15:00

Cyflwyniad i'r gefnogaeth sydd ar gael i ffermwyr moch yng Nghymru

Menter Moch Cymru

Cyswllt Ffermio

Hybu Cig Cymru

Our latest tweets