Arwyddion Dwyieithog ar gyfer Golchi Traed

09 Ebrill 2019

Mae sicrhau bod ymwelwyr a staff yn diheintio eu traed cyn dod i mewn i’r ardal foch ar eich fferm yn rhan hanfodol o fioddiogelwch ar y fferm. Mae Menter Moch Cymru wedi creu arwydd golchi traed newydd, sydd ar gael am ddim i’r rhai sy’n cadw moch yng Nghymru.

Cysylltwch â ni i archebu eich arwydd am ddim!

Er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r camau bioddiogelwch y dylid eu cymryd i atal lledaeniad clefydau, mae Menter Moch Cymru wedi creu taflen ffeithiau newydd ar fioddiogelwch. Mae’r daflen wybodaeth newydd ar gael yma a bydd copïau ar gael yn ystod digwyddiadau sydd i ddod.

Our latest tweets