13 Mehefin 2019
Mae Menter Moch Cymru wedi lansio cynllun newydd heddiw sy’n bwriadu helpu ffermwyr moch yng Nghymru i wella elw a pherfformiad eu cenfeintiau drwy wella iechyd y moch.
28 Mai 2019
Os ydych yn ffermio naill ai moch, dofednod neu’r ddau, fyddwch chi ddim eisiau colli’r cyfle unigryw i wrando ar rai o arbenigwyr blaenllaw'r DU yn y ddau sector yma sy’n ehangu’n gyflym a darganfod pa gymorth sydd ar gael i chi.
14 Mai 2019
Os ydych yn ffermwr moch dylech ymweld â Menter Moch Cymru yng Ngŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad Sioe Frenhinol Cymru (Llanelwedd, May 18 ac 19).
30 Ebrill 2019
Yn dilyn llwyddiant menter CFfI Cymru a Menter Moch Cymru yn 2017, mae'n bleser gennym gyhoeddi bod y ffenestr ymgeisio ar gyfer 2019 bellach wedi agor a bydd 6 yn y rownd derfynol yn cael eu dewis yn fuan ac yn cael eu darparu gyda 5 porchell diddwyn yr un.
09 Ebrill 2019
Mae sicrhau bod ymwelwyr a staff yn diheintio eu traed cyn dod i mewn i’r ardal foch ar eich fferm yn rhan hanfodol o fioddiogelwch ar y fferm. Mae Menter Moch Cymru wedi creu arwydd golchi traed newydd, sydd ar gael am ddim i’r rhai sy’n cadw moch yng Nghymru. Cysylltwch â ni i archebu eich arwydd am ddim!