Moch mewn system ffermio atgynhyrchiol

Lleoliad: Gothelney Hall Farm, Bridgwater, Somerset
Dyddiad: 21 Mehefin 2019
Amser: 10:30
Cost: £0.00
Mae rhai llefydd yn dal ar gael i ymuno ag ymweliad i fferm Gotheley Hall Farm, Bridgwater TA5 2PQ ar ddydd Gwener 21ain Mehefin 2019.
 
Mae gan y fferm fenter moch awyr agored yn seiliedig ar arferion ffermio atgynhyrchiol, sy’n dibynnu ar gynnal iechyd y pridd er mwyn sicrhau bod y moch yn derbyn diet o borthiant o ansawdd uchel trwy gydol y broses gynhyrchu. Bydd yna arddangosiad ymarferol ar dechnegau syml sy’n galluogi asesiadau o iechyd y pridd.
 
Am fwy o wybodaeth ac i archebu eich lle, cysylltwch ar e-bost pstebbings@gmail.com neu drwy ffonio 07397 068739
Moch mewn system ffermio atgynhyrchiol
Gothelney Hall Farm
Bridgwater
Somerset
Gothelney Hall Farm, Bridgwater, Somerset
TA5 2PQ
10
0.00000000000000000000
0.00000000000000000000