Defnyddio meddyginiaethau mewn modd diogel a chyfrifol

Lleoliad: Elephant and Castle, Broad St, Newtown SY16 2BQ
Dyddiad: 14 Awst 2019
Amser: 19:00
Cost: £0.00
Bydd yr arbenigwr milfeddygaeth moch, Annie Davis, George Pig Practice, yn trafod defnyddio meddyginiaethau mewn modd Diogel a Chyfrifol ym maes cynhyrchu moch, gan gynnwys:
·         Y mathau o feddyginiaethau a ddefnyddir ar ffermydd
·         Sut a phryd i roi meddyginiaeth
·         Gofynion ar gyfer storio’n ddiogel
·         Dulliau cywir ar gyfer chwistrellu
·         Arwyddion o salwch
 
Bydd milfeddyg lleol yn ymuno ag Annie i egluro hanfodion a manteision cynllunio iechyd y genfaint.
Bydd cyfle i glywed manylion am gynllun cymorthdaledig Cynllunio Iechyd y Genfaint Menter Moch Cymru a sut i gymryd rhan.
 
Darperir lluniaeth.
 
I archebu lle, cysylltwch â mentermochcymru@menterabusnes.co.uk neu ffoniwch 07397 068739.
Defnyddio meddyginiaethau mewn modd diogel a chyfrifol
Elephant and Castle
Broad Street
Newtown
Elephant and Castle, Broad St, Newtown SY16 2BQ
Powys
SY16 2BQ
10
0.00000000000000000000
0.00000000000000000000