Arallgyfeirio ar Ffermydd - A yw cadw moch yn opsiwn ar eich fferm? Sir Fynwy

Lleoliad: Three Salmons Hotel, Bridge Street, Usk, Monmouthshire
Dyddiad: 28 Tachwedd 2019
Amser: 19:00
Cost: £0.00
Dylai sicrhau bod eich busnes yn wydn fod yn un o’ch blaenoriaethau. I rai ohonoch, gallai sefydlu menter arallgyfeirio fod yn benderfyniad rhesymol a realistig.
 
Ymunwch â Menter Moch Cymru a Cyswllt Ffermio i glywed gan arbenigwyr yn yr ardal ynglŷn â’r cyfleoedd a’r ystyriaethau ar gyfer cadw moch yn fasnachol fel ffrwd incwm ychwanegol.
 
Bydd Simon Davies, Rheolwr Moch Masnachol gyda Meadow Quality yn trafod y ffeithiau a’r ffigyrau sy’n ymwneud ag arallgyfeirio i gadw moch.
 
Bydd y digwyddiad yn cynnwys:
·         Gofynion o ran siediau a lle
·         Prynu moch
·         Bwyd
·         Bioddiogelwch
·         Cost cynhyrchu
·         Canfod Marchnad
 
Mae Meadow Quality yn fusnes sy’n berchen i ffermwr sydd wedi bod yn ymwneud â marchnata moch ers 1975.
Bydd y digwyddiadau hefyd yn cynnwys ffermwr moch presennol a fydd yn rhannu ei brofiadau a’i ddealltwriaeth o’r sector.
 
Croeso cynnes i bawb. Darperir lluniaeth.
 
I gadarnhau eich presenoldeb cysylltwch â:
Pat Stebbings - pstebbings@gmail.com / 07397 068739
Arallgyfeirio ar Ffermydd - A yw cadw moch yn opsiwn ar eich fferm? Sir Fynwy
Three Salmons Hotel
Bridge Street
Usk
Three Salmons Hotel, Bridge Street, Usk, Monmouthshire
Monmouthshire
NP15 1RY
10
0.00000000000000000000
0.00000000000000000000