Yma gallwch weld yr amrediad o sesiynau a gweithdai hyfforddi a gynigir yn rhad ac am ddim gan Menter Moch Cymru.
 
Bydd pynciau hyfforddiant yn cynnwys sesiynau technegol yn ymwneud â holl elfennau cynhyrchu, cigyddiaeth ymarferol, prosesu a marchnata. Bydd digwyddiadau newydd yn cael eu hychwanegu'n rheolaidd.
 
Os byddai gennych ddiddordeb derbyn hyfforddiant yn ymwneud â phwnc penodol, cysylltwch â thîm Menter Moch Cymru ar 01970 636285 neu mentermochcymru@menterabusnes.co.uk
Dyddiad: 27 Tachwedd 2019
Amser: 19:00
Lleoliad: Nantyffin Hotel, Llandissilio, Clynderwen, Pembrokeshire SA66 7SU
Ymunwch â Menter Moch Cymru a Cyswllt Ffermio i glywed gan arbenigwyr a fydd yn trafod cyfleoedd a’r hyn sydd angen ei ystyried wrth gadw moch yn fasnachol fel ffynhonnell arall o incwm.
Dyddiad: 28 Tachwedd 2019
Amser: 19:00
Lleoliad: Three Salmons Hotel, Bridge Street, Usk, Monmouthshire
Ymunwch â Menter Moch Cymru a Cyswllt Ffermio i glywed gan arbenigwyr a fydd yn trafod cyfleoedd a’r hyn sydd angen ei ystyried wrth gadw moch yn fasnachol fel ffynhonnell arall o incwm.
Dyddiad: 03 Rhagfyr 2019
Amser: 09:00
Lleoliad: Coleg Meirion-Dwyfor Glynllifon, Clynnog Road, Caernarfon LL54 5DU
Mae ffrwythloni artiffisial (AI) yn ffordd dda o gyflwyno gwaed newydd i genfaint ac i nifer, mae'n opsiwn arall yn hytrach na chadw baedd.