Cynllunio Iechyd Anifeiliaid ar gyfer Moch

Gwneud y gorau o botensial eich cenfaint

Prif nod cynllun iechyd anifeiliaid yw hybu iechyd drwy reoli problemau iechyd hysbys er mwyn gallu sicrhau rheolaeth drwy eu hatal.


Gall ffermwyr moch wella iechyd, lles a chynhyrchiant eu moch drwy gynllunio iechyd. Mae cynllun iechyd anifeiliaid yn ddull o welliant parhaus sy’n annog ffermwyr i ddatblygu mesurau i wella iechyd a rheoli clefydau sy’n berthnasol i’r fferm benodol.