Bioddiogelwch Buddsoddwch mewn cenfaint iach

Bioddiogelwch – Buddsoddwch mewn cenfaint iach!

 

Mae cymryd camau i atal clefydau rhag cael eu cyflwyno i’ch moch o ffynonellau allanol yn gam pwysig er mwyn cynnal cynhyrchiant ac iechyd eich cenfaint. Er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r camau bioddiogelwch y dylid eu cymryd i atal lledaeniad clefydau, mae Menter Moch Cymru wedi creu taflen ffeithiau newydd ar fioddiogelwch.

Mae’r daflen wybodaeth newydd ar gael yma a bydd copïau ar gael yn ystod digwyddiadau sydd i ddod.

 

Arwyddion Dwyieithog ar gyfer Golchi Traed

Mae sicrhau bod ymwelwyr a staff yn diheintio eu traed cyn dod i mewn i’r ardal foch ar eich fferm yn rhan hanfodol o fioddiogelwch ar y fferm. Mae Menter Moch Cymru wedi creu arwydd golchi traed newydd, sydd ar gael am ddim i’r rhai sy’n cadw moch yng Nghymru. Cysylltwch â ni i archebu eich arwydd am ddim!