Cyswllt Ffermio
Darparu cefnogaeth un-i-un, arweiniad a hyfforddiant i fusnesau ffermio a choedwigaeth yng Nghymru

Cyswllt Ffermio – ein rhaglen gefnogaeth newydd, estynedig i ffermwyr a choedwigwyr yng Nghymru

Mae Menter a Busnes wedi ennill y cytundeb i ddarparu Rhaglen Trosglwyddo Gwybodaeth, Arloesedd a Gwasanaeth Cynghori Cyswllt Ffermio o dan y Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru.

Rydym ni wedi bod yn gweithio gyda theuluoedd ffermio yng Nghymru ers 1992, pan sefydlwyd prosiect Cwysi i gynorthwyo teuluoedd ffermio i addasu ac arallgyfeirio.

Mae’r rhaglen newydd, integredig Cyswllt Ffermio’n cyflwyno cefnogaeth arloesedd, trosglwyddo gwybodaeth a gwasanaethau cynghori i ffermwyr a choedwigwyr ar draws Cymru gyfan.

Mae’n darparu…

amrediad o wasanaethau a digwyddiadau sy’n cefnogi datblygiad diwydiant tir sy’n fwy proffesiynol, proffidiol, amrywiol a gwydn. 

Mae’n hybu…

ymddygiad sy'n canolbwyntio ar y busnes trwy ein rhaglen o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth ledled Cymru; cyngor arbenigol a chefnogaeth arloesedd.

Mae’n cyflwyno… 

rhaglen newydd o weithgareddau a gwasanaethau o fewn y tri chategori canlynol:

  • Datblygu eich busnes 
  • Buddsoddi mewn sgiliau a mentora
  • Darganfod arloesedd

Mae Cyswllt Ffermio wedii ariannu o fewn Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020. Mae hwn yn cael ei ariannu gan Llywodraeth Cymru ar Undeb Ewropeaidd.