Digwyddiad Gwerthuso Cywain Pysgod, 2il o Orffennaf 2015