25 Mawrth 2015
Roedd rhai o’r busnesau ymwelwyr a lletygarwch gorau yn arddangos eu cynnyrch yn ddiweddar yn y sioe fasnach fwyaf yn Ne Orllewin Cymru. Mae ‘Cyflenwr i Brynwr’ yn ddigwyddiad blynyddol a drefnir gan Twristiaeth Sir Benfro, Cyngor Sir Penfro ac fe’i cefnogwyd eleni gan Bwyd a Diod Cymru a Croeso Cymru – ‘Darparu profiad bwyd a blas o ddiwylliant lleol’. Mae’r digwyddiad yn gwahodd cynhyrchwyr, cyfanwerthwyr a dosbarthwyr cynnyrch lleol a gwasanaethau ar draws De Orllewin Cymru. Daeth dros 500 o ymwelwyr, gan gynnwys busnesau Gwely & Brecwast, gwesteiwyr, perchnogion bwytai, siopau fferm a delicatessen ynghyd yn y digwyddiad undydd oedd yn
25 Mawrth 2015
Hyrwyddo'r iaith Gymraeg drwy mêl yw nod Cymdeithas cadw gwenyn Canolbarth Cymru. Mae Cymdeithas Gwenynwyr Cymraeg Ceredigion (CGCC) yn cynnal ei holl gyfarfodydd yng Nghymraeg er mwyn atal erydu o gadw gwenyn Cymreig traddodiadol. Caiff y  gymdeithas ei sefydlu 55 o flynyddoedd yn ôl a dywedodd un o'i sylfaenwyr, Wil Griffith, ei fod yr amcanion yn parhau i fod yr un mor berthnasol heddiw.   "Mae'n bwysig bod y gymdeithas yn datblygu yn yr iaith Gymraeg gan mai dim ond ychydig o wenynwyr Cymraeg sydd yng Nghymru heddiw," meddai. "Mae'r llyfrau yn Saesneg ac yn y rhan fwyaf o wenynwyr wedi cael eu haddysgu'r
06 Mawrth 2015
Cynhelir sioe fasnach fwyaf De Orllewin Cymru ar gyfer y sector ymwelwyr a lletygarwch yn Hwlffordd rhwng 10am - 4pm ar ddydd Llun 16eg Mawrth 2015.   Mae ‘Cyflenwr i Brynwr’ yn ddigwyddiad blynyddol ac mae’n hanfodol i unrhyw un sy’n gysylltiedig â’r diwydiant ymwelwyr a lletygarwch. Fe’i trefnir gan Twristiaeth Sir Benfro, Cyngor Sir Penfro ac fe’i cefnogir gan Bwyd a Diod Cymru a Croeso Cymru, ac mae’r digwyddiad yn gwahodd cynhyrchwyr, cyfanwerthwyr a dosbarthwyr cynnyrch lleol a gwasanaethau ar draws De Orllewin Cymru.   Eleni mae Bwyd a Diod Cymru a Croeso Cymru wedi trefnu i ddau chef enwog lleol, sydd wedi
25 Chwefror 2015
Mae un yn dyddyn, y llall yn stad wledig helaeth yn Ne Cymru ond gyda'i gilydd maent wedi llunio partneriaeth wobrwyol i ychwanegu gwerth i gig carw Cymru.   Mae'r cyfuniad o ddawn a sgiliau prosesu cig Cwm Farm a gyr o 400 o geirw Parc Gwledig Margam wedi arwain at brosiect newydd cyffrous yn creu amrywiaeth o ddarnau cig carw a chig wedi'i halltu.   Ysgogwyd y bartneriaeth gan Cywain, prosiect a sefydlwyd i ddod â gwerth ychwanegol i gynnyrch sylfaenol o fewn y sector amaethyddiaeth, sydd wedi cyfateb sgiliau ac arbenigedd Cwm Farm a Pharc Margam gan eu galluogi i dyfu eu
17 Chwefror 2015
Mae cyflenwr Cymreig cyntaf cig eidion Luing, brîd ucheldir traddodiadol yr Alban, wedi derbyn clod cogydd Cymreig sy’n dal seren Michelin wrth i’r cynnyrch newydd gael ei lansio yr wythnos hon.   Wrth i deulu Hafod y Maidd, Glasfryn ger Betws-y-Coed rannu eu cynnyrch ‘Welsh Luing Beef’ mewn digwyddiad ar eu fferm, dywedodd Bryan Webb, cogydd a pherchennog bwyty Tyddyn Llan, Llandrillo ger Corwen:   “Wedi coginio amrywiol doriadau o gig Welsh Luing Beef, gwnaeth y cig gryn argraff arnai oherwydd y marmori hyfryd sydd ynddo. Mae lefel y braster o fewn yr eidion i’r dim ac yn rhoi blas arbennig i’r cig.   “Roedd gan