26 Awst 2014
Mae becws traddodiadol wedi cracio benbleth ganrifoedd oed trwy greu bisgedi gwenith- perffaith i’w rhoi mewn paned!  Mae’r cwmni yn  defnyddio gwenith a dyfir yn Nyffryn  Conwy'r syniad oedd i gynnig cynnyrch lleol gyda milltiroedd bwyd isel  ar gyfer y farchnad bisgedi premiwm.   "Mae'n ychydig yn gadarnach na'r bisgedi sweetmeal safonol ac felly yn parhau yn hirach pan drochi mewn diod boeth," meddai un wraig selog wrth ymweld â''i stondin yn Sioe Llanrwst penwythnos diwethaf.   "Mae hefyd yn is mewn siwgr a halen, ac mae ganddo flas mwy naturiol." Scilicorns O'r Maen (From The Mill) bisgedi yn cael eu gwneud gan ddefnyddio gwenith
01 Mai 2014
Garddwriaeth Cymru yn cydweithio gyda phrosiect cadwyn gyflenwi Cywain i gynnig tyfwyr, tirfeddianwyr, a busnesau eraill sydd â diddordeb yn y diwydiant hopys a bragu ar y cyfle i ymuno â ni ar daith astudio a fydd yn cymryd mewn ymweliadau ag un o gynhyrchwyr mwyaf Lloegr o hopys a masnachwr sy'n cadw stoc yr ystod ehangaf o hopys yn y DU. Mae poblogrwydd y cwrw crefft wedi tyfu'n aruthrol dros y blynyddoedd diwethaf - erbyn hyn mae ymhell dros 1,000 o fragdai yn y DU, y ffigur uchaf am fwy na 70 mlynedd, gyda'r nifer o fragdai ar waith bron i ddwbl y