08 Rhagfyr 2014
Mae'r Neuadd Fwyd yn y Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn dynfa heb ei hail i ymwelwyr ac yn ffenestr siop bwysig ar gyfer cynhyrchwyr bwyd a diod Cymru yn nhymor yr ŵyl.   Eleni bydd nifer o gynhyrchwyr bwyd bach a llawn addewid yn ymddangos yn y Neuadd Fwyd dan fantell Cywain - prosiect a grëwyd i ddod â gwerth i gynnyrch sylfaenol o fewn y sector amaeth.   Bydd llawer o'r cynhyrchwyr yn ymddangos yn y ffair am y tro cyntaf, tra bydd eraill yn lansio cynnyrch a syniadau newydd.   Bydd saith cwmni yn ymddangos ar y stondin a gaiff ei threfnu gan Cywain
08 Rhagfyr 2014
Bydd ffermwyr a thirfeddianwyr sy'n ymweld â Sioe Aeaf Frenhinol Cymru (1 a 2 Rhagfyr) yn cael cyfle i drafod manteision cynllun newydd i gynyddu nifer y cychod gwenyn yng Nghymru.   Sefydlwyd prosiect Cywain Gwenyn i hybu cynhyrchu mêl yng Nghymru drwy annog ffermwyr a thirfeddianwyr i osod cychod gwenyn ar eu tir.   Mae galw mawr am fêl Cymreig, ac yn ôl Cywain Gwenyn gallai cynyddu nifer y cychod gwenyn helpu'r diwydiant mêl a hefyd o bosibl arwain at i ffermwyr a thirfeddianwyr gael cymorth ychwanegol drwy gynlluniau rheoli'r amgylchedd.   Meddai Haf Wyn Hughes, Rheolwr Datblygu Cywain Gwenyn, "Rydym yn gweithio gyda ffermwyr,
13 Tachwedd 2014
Lansiwyd siop ar-lein newydd ar gyfer pobl sy'n dymuno prynu ffrwythau, llysiau a chynnyrch bwyd a diod eraill a gafodd eu tyfu a'u gwneud yn lleol yn ardal y Drenewydd. Mae Cultivate, menter gymdeithasol sy'n seiliedig yn y Drenewydd yn cysylltu bwyd a'r gymuned, wedi creu'r stôr ar-lein yn www.cultivate.uk.com i roi safle gwerthu i dyfwyr a chynhyrchwyr bwyd a diod lleol. Mae'r fenter yn rhan o Cwm Harry ac mae ganddi saith o staff rhan-amser a thîm o tua 20 o wirfoddolwyr. Derbyniodd Cultivate gefnogaeth mentora arbenigol gan Cywain, prosiect sy'n helpu'r sector amaethyddiaeth a garddwriaeth i ychwanegu gwerth i gynnyrch sylfaenol drwy
21 Hydref 2014
Bydd dau o gynhyrchwyr Môn yn arddangos eu cynnyrch yng Ngwledd Conwy y penwythnos hwn, y 25 a’r 26  o Hydref. Mae Cywain Pysgodfeydd wedi bod yn cefnogi dau o fusnesau’r Ynys dros y misoedd diwethaf, ‘Cemmaes Bay Lobsters and Crabs’ a ‘Cwt Mwg Dulas’.   Gall ymwelwyr â Gwledd Conwy fwynhau blasu cranc a chimychiaid lleol yn barod i’w bwyta,  diolch i sgiliau gŵr a gwraig o Fae Cemaes, Ynys Môn, David a Julia Livingstone. Cwpl arall, Nigel a Rhian Jefferies o Cwt Mwg fydd yn arddangos a gwerthu bwyd môr, caws a chynnyrch sydd wedi eu mygu mewn odyn draddodiadol o’u cartref yn Dulas, Ynys Môn
20 Hydref 2014
Am y tro cyntaf yng Ngwledd Conwy Feast, bydd cyfle i ymwelwyr brofi bwyd a diod newydd sbon i'r ŵyl. Bydd Cywain, y cynllun ychwanegu gwerth at fwyd a diod, yn cynnig llwyfan i bum cynhyrchydd newydd i brawf fasnachu eu cynnyrch yn uniongyrchol gyda chwsmeriaid cyn datblygu’r cynnyrch ymhellach. Bydd cyfle i ymwelwyr â’r Ŵyl (25 a 26 Hydref) flasu cynnyrch, cynnig adborth uniongyrchol ar ffurf cwestiynau byr yn ymwneud â blas, ansawdd a pha mor atyniadol mae’r cynnyrch yn edrych. Byddant wedyn yn postio eu hatebion i mewn i ddau fin mawr ar stondin Cywain, IA neu NA i