01 Rhagfyr 2015
Caiff cadw gwenyn ei ddefnyddio i helpu cyn filwyr o Gymru i ymdopi gydag Anhwylder Straen Ôl-drawmatig (PTSD). Mae Richard Jones, cyn filwr o Sir Gaerfyrddin, yn cymryd rhan ym mhrosiect Cywain Gwenyn fel ffordd o helpu cyn-filwyr i drin effeithiau PTSD. Yn dioddef o PTSD ac yn wenynwr ei hunan, mae Richard o Lanelli yn credu fod nodweddion cysylltiedig â chadw gwenyn yn gallu helpu cyn-filwyr sydd â'r anhwylder gwanychol a gofidus a gaiff ei sbarduno gan ddigwyddiadau trawmatig. Cafodd Richard, a fu'n gwasanaethu yn Bosnia, Kosovo, Afghanhistan ac Iraq, ddiagnosis o PTSD ychydig flynyddoedd yn ôl ac mae ei brofiadau yn
16 Tachwedd 2015
Gwerthu mewn digwyddiadau, gwyliau, giât y fferm, atyniadau i ymwelwyr Dydd Gwener 27ain o Dachwedd 2015 09.30yb – 16.00yp Plas Gregynog, Tregynon, Y Drenewydd, Powys, SY16 3PW -- Mae Prosiect Cywain Gwenyn yn falch o gynnig gweithdy un diwrnod, ar y cyd gyda Russell Ferguson, Mentor Marchnata Bwyd Cyfan a hyn i gyd yn rhad ac am ddim. Bydd yr hyfforddiant yn cynnig llu o dechnegau a phwyntiau ar sut i gynhyrchu ac ehangu eich refeniw a’ch gwerthiant o Farchnad y Ffermwyr, ffeiriau bwyd ac yn y blaen. Bydd hyn hefyd yn cynyddu eich hyder wrth weithio ar eich stondin. Os ydych yn dymuno gwella eich
22 Hydref 2015
Mae llwyddiant prosiect a ddatblygwyd yng Nghymru ac a gyflwynwyd fel arfer da ar gyfer cymorth busnesau amaethyddol ledled Ewrop yn cael ei amlygu mewn adroddiad a gyhoeddwyd heddiw (22 Hydref). Sefydlwyd Cywain Amaeth gan Menter a Busnes yn 2008 i gynnig cymorth busnes ledled Cymru i gynhyrchwyrcynradd, ac mae wedi llwyddo i greu swyddi a dod â chynnyrch newydd i’r farchnad.   Bellach, mae gwerthusiad annibynnol ar ail gyfnod y prosiect (2013-15) gan werthuswyr profiadol, y Rural Development Company Cyf wedi ei gwblhau. Mae’n dynodi nifer o ffactorau allweddol yn llwyddiant Cywain Amaeth, ac yn cynnig argymhellion ynglŷn â sut y
28 Medi 2015
Fishermen, seafood suppliers and restaurant owners joined RNLI volunteer lifeboat crew for the RNLI’s first Fish Supper fundraiser in Wales at Moelfre Lifeboat Station last night (Thursday 24 September). In a celebration of local seafood and the work of the RNLI charity, a selection of the best North Wales catch was served up before Moelfre RNLI’s new all-weather lifeboat Kiwi launched down the slipway of the newly opened boathouse. The RNLI’s newest fundraising event, Fish Supper invites people to sign-up to host a fish-themed dinner at home, inviting family and friends to bring along a donation to the charity. The launch event at
23 Medi 2015
Mae gwinllan newydd yn Sir Gaerfyrddin - Jabajak - wedi ymuno â rhengoedd disglair diwydiant gwin Cymru gyda lansiad ei gwin cyntaf, sydd newydd ennill ei wobr gyntaf hefyd! Cynhaliwyd y lansiad yn ystod seremoni wobrwyo flynyddol Cymdeithas Gwinllannoedd Cymru, lle daeth perchnogion gwinllannoedd o bob rhan o Gymru ynghyd yng ngwinllan Jabajak yn yr Hendy-gwyn ar Daf ar gyfer y gystadleuaeth. Roedd hefyd yn ddiwrnod o ddathlu i Jabajak wrth i'w gwin cyntaf dderbyn gwobr arian bwysig. Cafodd Bwyty ac Ystafelloedd Gwinllan Jabajak eu creu gan deulu Stuart Robson: Amanda a Julian, eu plant Jo, Ali a Katie a'r fam-gu Buddug. "Rydym wrth