22 Mai 2015
Mae dymuniad proseswyr cynnyrch llaeth o Sir Benfro i ychwanegu gwerth i laeth Cymreig wedi'i wireddu gyda lansiad brand newydd - Totally Welsh.   Mae Mark Hunter Cyf o'r Hwlffordd wedi ehangu ei waith potelu i gynnwys ei frand llaethdy ei hunan - ac mae wedi ennill gwobr am greu swyddi wrth wneud hynny.   Cefnogwyd y cwmni i ddatblygu ei frand gan brosiect Cywain a gefnogir gan Lywodraeth Cymru, a sefydlwyd i ddod â gwerth ychwanegol i gynnyrch sylfaenol o fewn y sector amaethyddiaeth.   Wedi'i ffurfio'n wreiddiol fel busnes pecynnu ffrwythau a llysiau, dechreuodd Mark Hunter botelu llaeth i gyflenwyr lleol bum mlynedd yn
07 Mai 2015
Iach, lleol ac ychydig yn wahanol! Mae Spar yn arwain y ffordd… Nid yw llawer o bobl yn gwybod bod y gadwyn Spar sydd yn ardal Sir Conwy, - Llanrwst, Llandrillo-yn-rhos, Penmaenmawr a Llanfairfechan,  - yn siopau annibynnol sy’n cael eu rhedeg gan entrepreneur lleol, Justin McIlveen. Ac mae cefnogi cynhyrchwyr lleol yn uchel ar agenda'r busnes teuluol hwn.  “Rwy’n frwd dros ddod o hyd i gynnyrch lleol ,” esbonia Justin “ Boed y cynnyrch yn cael ei dyfu, ei bobi, ei fragu, ei fagu neu ei gasglu’n lleol o’r môr, mae croeso i bob un ohonynt yn ein siopau. Mae’r cynhyrchion
02 Ebrill 2015
Mae mam mentrus a’i dwy ferch wedi lansio cwmni bwyd newydd sbon sy’n gwerthu cynnyrch gyda chynhwysyn anghyffredin a dyfwyd yn lleol ac sy’n clochdar priodweddau iachau.   Mae Victoria Williams-Griffiths, ei chwaer, Anna, ac Angela eu mam wedi derbyn clod arbennig am eu siytni cartref a’i finegr ffrwythau Beri Da, sydd wedi eu creu o aeron Aronia a dyfir yn Llandwrog, ger Caernarfon.   Mae’r tir 90-planhigyn yn un o lond dwrn o safleoedd yn y Deyrnas Gyfunol lle mae'r aeron aronia yn tyfu. Mae astudiaethau wedi dangos bod aronia yn cynnwys y lefel uchaf o gwrthocsidyddion (antioxidants) o’r holl amrywiaeth o aeron
31 Mawrth 2015
Mae cwmni bwyd teuluol yng ngogledd Cymru yn ceisio siâr o’r £351miliwn* sy’n cael ei wario ar fara arbenigol ym Mhrydain gyda’r bara garlleg cyntaf a gynhyrchwyd o arlleg a dyfwyd yng Nghymru . Cymerodd ddwy flynedd i ddatblygu’r dorth newydd gan ddefnyddio garlleg a dyfwyd gan ‘Anglesey Garlic’, cangen newydd o fusnes y teulu Hooton ym Mrynsiencyn, Ynys Môn. Mae’r bara garlleg bellach ar werth mewn siopau fferm ar draws Gogledd Cymru. Caiff y dorth flasus a grëwyd gan deulu Hooton ei marchnata dan yr enw Go Garlic. Mae’n defnyddio math cyfrinachol o arlleg a dyfir yn lleol gan Hooton’s, ynghyd
25 Mawrth 2015
Hyrwyddo'r iaith Gymraeg drwy mêl yw nod Cymdeithas cadw gwenyn Canolbarth Cymru. Mae Cymdeithas Gwenynwyr Cymraeg Ceredigion (CGCC) yn cynnal ei holl gyfarfodydd yng Nghymraeg er mwyn atal erydu o gadw gwenyn Cymreig traddodiadol. Caiff y  gymdeithas ei sefydlu 55 o flynyddoedd yn ôl a dywedodd un o'i sylfaenwyr, Wil Griffith, ei fod yr amcanion yn parhau i fod yr un mor berthnasol heddiw.   "Mae'n bwysig bod y gymdeithas yn datblygu yn yr iaith Gymraeg gan mai dim ond ychydig o wenynwyr Cymraeg sydd yng Nghymru heddiw," meddai. "Mae'r llyfrau yn Saesneg ac yn y rhan fwyaf o wenynwyr wedi cael eu haddysgu'r