10 Awst 2018
Beth gewch chi o gyfuno llaeth o barlwr llaeth Cymreig llwyddiannus gyda dawn creu hufen iâ? Hufen iâ ‘Fablas’ wrth gwrs!   Er mwyn creu cynnyrch gwych mae angen cynhwysion gwych, ac mae’r cydweithrediad rhwng cynhyrchwr Fablas Ice Cream yn ne Cymru, a Thy Tanglwyst Dairy yn gysylltiad llwyddiannus.   Mae’r haf hwn yn argoeli i fod yn un prysur iawn mewn mwy nag un ffordd, gyda’r ddau gynhyrchwr yn ennill sawl gwobr yn y Sioe Frenhinol, yn ogystal â llwyddiant diweddar hufen a menyn Ty Tanglwyst yng Ngwobrau Great Taste.   Llai na dwy flynedd ar ôl dechrau cynhyrchiant, enillodd Fablas deitl prif bencampwr yng
20 Gorffennaf 2018
CYNHYRCHWYR AR STONDIN CYWAIN YN Y SIOE FRENHINOL YN CYNYDDU PUM GWAITH DROSODD   Bydd ugain o gynhyrchwyr bwyd a diodydd o Gymru sydd yn ymsefydlu yn y farchnad yn cael sylw ar stondin Cywain yn Sioe Frenhinol Cymru – y nifer fwyaf erioed i gael sylw gan y prosiect sy’n ehangu.   Fel rhan o’i gymorth i gynhyrchwyr mae Cywain – sy’n cefnogi datblygiad marchnadoedd newydd ar gyfer busnesau sydd am dyfu yn y sector bwyd a diod – yn rhoi’r cyfle i’r cwmnïau fynychu digwyddiadau fel y Sioe Frenhinol (Gorffennaf 23-26).   Mae’r Sioe eleni hefyd yn nodi cynnydd o 400% yn y nifer
18 Ionawr 2018
Carn Edward yn cyflwyno cig dafad i'r cyhoedd gyda chymorth Jamie Oliver a Jimmy Doherty ar Channel 4   Ymddangosodd Carn Edward, cynhyrchwyr cig oen Cymreig ac eidion hirgorn yn Sir Benfro, ar Jamie and Jimmy’s Friday Night Feast, Channel 4 dros y Nadolig. Roedd y bennod, a ddarlledwyd ar 22ain Rhagfyr 2017, yn hyrwyddo cig dafad, yn dangos y gorau sydd gan gig dafad Cymreig i’w gynnig ac yn cynnwys prydau gan Jamie Oliver megis peli kofta a lolipops cig dafad.   Dywedodd Robert Vaughan, un o ffermwyr Carn Edward: "Roedden ni’n falch iawn fod Channel 4 wedi cynnig y cyfle i rannu
18 Ionawr 2018
Heddiw, dathlwn stori fyd enwog Winnie The Pooh. Ond wyddoch chi mai yng Nghymru y mae gwreiddiau’r arth fach felyn a’i ffrindiau?  Ar wyliau gwlyb ym mhlas Brondarw, tŷ’r pensaer enwog Clough Williams-Ellis, yn 1923, bu’n amhosibl i A. A. Milne, ei deulu a’i ffrindiau fwynhau’r gweithgareddau yr oeddem wedi ei drefnu. Roedd yr awyrgylch yn y tŷ yn ddirdynedig a dyma’r awdur yn dianc i dŷ haf lleol cyn mynd ati i ddechrau ysgrifennu penillion i basio’r amser.  Fe lawiodd yn ddi-stop am 11 diwrnod ac ysgrifennodd Milne i ffrind; "it rains all day in Wales". Ond ar ddiwedd yr 11 diwrnod,
15 Ionawr 2018
Mae cynhyrchwyr bwyd a diod o Gymru’n cael eu hannog i brofi i’r cyhoedd mor rhagorol ydynt drwy gystadlu am wobrau yn y diwydiant bwyd.   Drwy gydol mis Ionawr, bydd cyfres o weithdai* ‘Paratoi ar gyfer Gwobrau’ ar waith ledled Cymru i annog cynhyrchwyr i fynd amdani a chyflwyno eu cynhyrchion gerbron llygaid craff yr arbenigwyr.   Cânt eu cynnal gan Cywain - prosiect sy’n cefnogi datblygiad marchnadoedd newydd i fusnesau mewn meysydd sy’n tyfu yn y sector bwyd-amaeth - ac maent yn cychwyn yn Aberystwyth ar Ionawr 18fed.   Mae’r gweithdai’n tynnu sylw at y llu o gyfleoedd sydd ar gael i gystadlu –