31 Gorffennaf 2015
Bydd gwledd yn aros eisteddfodwyr ym mhafiliwn bwyd a diod, Pantri, ar faes Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau, wrth i nifer o westeion gymryd yr awennau yn y gegin arddangos yn ystod yr wythnos. Dydd Llun bydd y cogydd gyrhaeddodd rownd gyn-derfynol ‘The Great British Bake Off’ y BBC, Beca Lyne-Pirkis o Gaerdydd yn rhannu ei chyfrinachau Blawd a Becws yn ystod sesiynau coginio am 10:30, 12:30 a 2:00 y prynhawn. Datblygodd ei diddordeb mewn bwyd pan yn blentyn wrth wylio ei Nain yn coginio, ac erbyn hyn caiff ei dylanwadu gan fwyd o bedwar ban byd. Bydd seren y gyfres
29 Gorffennaf 2015
Yng nghesail mynyddoedd yr Aran mewn lleoliad hudolus mae fferm Rhydybod Llanuwchllyn, ac yno heddiw mae hufen ia blasus, hufennog yn cael ei baratoi bob dydd. Dywedodd y perchennog Karen Bisby mai’r hufen dwbl yw prif gynhwysyn y resipi ac mae Karen yn teithio’n wythnosol i Laethdai Tomlinsons yn Wrecsam i’w gasglu. Mae Tomlinsons yn cefnogi cynhyrchwyr llaeth bychan yng Nghymru ac mae’r hufen arbennig yma wedi ei gyfuno gyda resipis cartref yn cael eu paratoi ar y fferm Rhydybod fel gwsberis a sinsir sydd yn ychwanegu gymaint ag yn sicrhau bod yr hufen ia yn un arbennig ac yn flasus. Hyd
14 Gorffennaf 2015
O bysgod i gwrw, o hufen iâ i gracers, bydd stondin Cywain yn Neuadd Fwyd Sioe Frenhinol Cymru yn fwrlwm o flas ac arloesedd (20 - 23 Gorffennaf 2015). Bydd nifer fach o gynhyrchwyr bwyd sy’n dechrau ennill eu plwyf yn cael lle yn y Neuadd Fwyd dan nawdd Cywain - prosiect a grëwyd i ychwanegu gwerth at gynhyrchion sylfaenol o fewn y sector amaethyddol. Bydd cyfanswm o wyth cwmni i’w gweld yn y stondin sy’n cael ei rheoli gan Cywain dros bedwar diwrnod y Sioe (20-23 Gorffennaf), gan greu ystod amrywiol o fwyd a diod. Bydd llawer o’r cynhyrchwyr yn ymddangos yn
08 Gorffennaf 2015
Mae brand llaeth unigryw Gymreig, sy'n defnyddio technegau gwyddonol blaengar i gynyddu faint o Omega-3 sydd mewn cynnyrch llaeth mewn modd naturiol, ar fin cyrraedd y silffoedd. Mae OM3 yn ganlyniad cydweithio rhwng Will Prichard sy'n ffermwr llaeth yn Sir Benfro a gwyddonwyr yng Nghymru ac Awstralia. Mae Omega-3 yn asid brasterog "hanfodol" ac yn elfen hollbwysig mewn iechyd dynol. Dangoswyd ei fod yn helpu i atal rhai afiechydon, a chredir fod Omega-3 hefyd yn fuddiol i ddatblygiad ymennydd babanod a phlant. Ond yn wahanol i'r rhan fwyaf o fathau o fraster, ni all y corff dynol wneud Omega-3 ac yn lle hynny
02 Gorffennaf 2015
DATGANIAD I'R WASG 2 GORFFENNAF 2015 DIRPRWY WEINIDOG YN CLYWED SUT MAE CYWAIN PYSGOD YN ARWAIN Y FFORDD Mae Cywain Pysgod, prosiect sy'n torri tir newydd gan hybu llwyddiant y diwydiant pysgota yng Nghymru, yn arwain y ffordd yn Ewrop gan ddod â sicrwydd a swyddi i'r sector. Wedi'i sefydlu yn 2011 gan Menter a Busnes a'i gyd-ariannu gan Gronfa Pysgodfeydd Ewrop (EFF) a Llywodraeth Cymru, mae Cywain Pysgod yn helpu'r sector pysgota i ychwanegu gwerth i gynnyrch cynradda datblygu cynnyrch neu farchnadoedd newydd. Dywedwyd bod ei becyn cymorth, a'r ffordd y'i cyflwynir, yn unigryw heb unrhyw gynllun cyffelyb ar gael unrhyw le arall