29 Hydref 2018
Sut i roi’r profiad gorau posib i ymwelwyr sy’n caru bwyd – dyma un o’r eitemau fydd ar y fwydlen mewn digwyddiad i fusnesau twristiaeth a lletygarwch sydd ar y gweill yng Nghanolbarth Cymru.   Bydd y digwyddiad rhad ac am ddim yn agored i fentrau twristiaeth a darparwyr lletygarwch ar draws y rhanbarth, a bydd yn rhoi’r cyfle iddynt gwrdd â chynhyrchwyr bwyd a diod lleol yn rhan o ymdrech i gynyddu faint o gynnyrch o Gymru sy’n cael ei gynnig i ymwelwyr.   Bydd y digwyddiad Cyfarfod y Cynhyrchydd sydd wedi’i drefnu gan Cywain a Thwristiaeth Canolbarth Cymru (MWT Cymru), yn digwydd
26 Hydref 2018
Yr wythnos yma, rydym wedi bod yn dathlu #WythnosFêlGenedlaethol, ac mae Cywain yn ddigon ffodus o gael gweithio ochr yn ochr â nifer o wenynwyr brwdfrydig ar draws y wlad sydd yn cyfrannu'n fawr at y sector mêl yng Nghymru Gadewch i ni gyflwyno ambell un i chi:   Bee Welsh Honey Company   Mêl Cilgwenyn Mae mêl Cilgwenyn i gyd yn cael ei gasglu yng Nghaerfyrddin o flodau gwyllt gyda phob nythfa wedi'u ddewis yn arbennig gan sicrhau ansawdd uchel. Mae’r mêl yn cael ei hidlo'n ofalus dair gwaith, heb wres ac yn cael ei botelu ar y safle i sicrhau bod ansawdd y cynnyrch
19 Medi 2018
Mae teulu o ffermwyr mentrus o Gymru yn parhau i arallgyfeirio drwy agor siop fferm gyntaf y Rhondda.   Mae Grug Jones, ynghyd â’i chwaer, Caryl, a’i brawd, Arwel, yn rhedeg fferm Fforch Farm yn y Rhondda, ac wedi iddynt lwyddo i lansio micro-fragdy Cwrw Cwm Rhondda dair blynedd yn ôl, maen nhw bellach wedi agor Siop Fferm Cwm Rhondda.   Mae’r safle’n stocio cynnyrch Cymreig yn unig gan gynnwys wyau, llaeth, siytni, siocled, creision, cig a llysiau ac mae hefyd yn cynnwys caffi sy’n gweini’r cynnyrch lleol sydd ar y silffoedd. Mae’r caffi’n cael ei reoli gan eu chwaer arall, Aneira.   Mae’r siop wedi’i
03 Medi 2018
Gall ymwelwyr sy'n hoff o siocled ac yn chwilio am antur yng Ngogledd Cymru nawr gadw eu lefelau egni ar i fyny ac anfon negeseuon gwyliau nofel gyda lansiad ‘The Mountain Chocolate Company’.   Daeth Phil Nelson o Ynys Môn ac Alun Jones o Gonwy yn ffrindiau tra bod y ddau’n gweithio yng nghanolfan Plas Menai ar yr Afon Menai oherwydd eu hoffter o fod yn yr awyr agored. “Rydym ni tua’r un oed ond rydw i’n bendant yn ddoethach,” dywedodd Phil.   Er bod y ddau’n rhannu brwdfrydedd dros holl anturiaethau gogledd Cymru fel syrffio a dringo mynyddoedd, mae eu llwybrau gyrfa yn
13 Awst 2018
Hoffai Cywain longyfarch ein holl gleientiaid, hen a newydd, ar eu llwyddiant yng ngwobrau 'Great Taste' eleni. Gwobrwywyd 177 o wobrau i gynnyrch Cymreig yn 2018, gan wneud y flwyddyn hon yn un o flynyddoedd fwyaf llwyddiannus ein gwlad. Roedd cleientiaid Cywain, hen a newydd, yn gyfrifol am 61 o'r gwobrau rheini, a dyma eich enillwyr: Gwobrau Great Taste 3-Seren: Seidr Y Mynydd Keeved Cider Caerfyrddin Eat My Flowers Crystallised Edible Flowers Sir Ddinbych Coedcanlas Delton Martins Ontario Maple Syrup Sir Benfro Fire and Ice Blackcurrant Sorbet Sir Benfro Coaltown Coffee Anthracite No.2 Caerfyrddin Apple County Cider Dabinett Medium Cider Sir Fynwy   Gwobrau Great Taste 2-Seren: Boss Brewing Boss Black Abertawe Fire and Ice Passion Fruit Sorbet Sir Benfro From Our Farm Original Biltong Sir Benfro Coles Welsh Vodka Caerfyrddin Pembrokeshire Sea Salt Sea Salt with