16 Tachwedd 2015
Gwerthu mewn digwyddiadau, gwyliau, giât y fferm, atyniadau i ymwelwyr Dydd Gwener 27ain o Dachwedd 2015 09.30yb – 16.00yp Plas Gregynog, Tregynon, Y Drenewydd, Powys, SY16 3PW -- Mae Prosiect Cywain Gwenyn yn falch o gynnig gweithdy un diwrnod, ar y cyd gyda Russell Ferguson, Mentor Marchnata Bwyd Cyfan a hyn i gyd yn rhad ac am ddim. Bydd yr hyfforddiant yn cynnig llu o dechnegau a phwyntiau ar sut i gynhyrchu ac ehangu eich refeniw a’ch gwerthiant o Farchnad y Ffermwyr, ffeiriau bwyd ac yn y blaen. Bydd hyn hefyd yn cynyddu eich hyder wrth weithio ar eich stondin. Os ydych yn dymuno gwella eich
22 Hydref 2015
Mae llwyddiant prosiect a ddatblygwyd yng Nghymru ac a gyflwynwyd fel arfer da ar gyfer cymorth busnesau amaethyddol ledled Ewrop yn cael ei amlygu mewn adroddiad a gyhoeddwyd heddiw (22 Hydref). Sefydlwyd Cywain Amaeth gan Menter a Busnes yn 2008 i gynnig cymorth busnes ledled Cymru i gynhyrchwyrcynradd, ac mae wedi llwyddo i greu swyddi a dod â chynnyrch newydd i’r farchnad.   Bellach, mae gwerthusiad annibynnol ar ail gyfnod y prosiect (2013-15) gan werthuswyr profiadol, y Rural Development Company Cyf wedi ei gwblhau. Mae’n dynodi nifer o ffactorau allweddol yn llwyddiant Cywain Amaeth, ac yn cynnig argymhellion ynglŷn â sut y
28 Medi 2015
Fishermen, seafood suppliers and restaurant owners joined RNLI volunteer lifeboat crew for the RNLI’s first Fish Supper fundraiser in Wales at Moelfre Lifeboat Station last night (Thursday 24 September). In a celebration of local seafood and the work of the RNLI charity, a selection of the best North Wales catch was served up before Moelfre RNLI’s new all-weather lifeboat Kiwi launched down the slipway of the newly opened boathouse. The RNLI’s newest fundraising event, Fish Supper invites people to sign-up to host a fish-themed dinner at home, inviting family and friends to bring along a donation to the charity. The launch event at
23 Medi 2015
Mae gwinllan newydd yn Sir Gaerfyrddin - Jabajak - wedi ymuno â rhengoedd disglair diwydiant gwin Cymru gyda lansiad ei gwin cyntaf, sydd newydd ennill ei wobr gyntaf hefyd! Cynhaliwyd y lansiad yn ystod seremoni wobrwyo flynyddol Cymdeithas Gwinllannoedd Cymru, lle daeth perchnogion gwinllannoedd o bob rhan o Gymru ynghyd yng ngwinllan Jabajak yn yr Hendy-gwyn ar Daf ar gyfer y gystadleuaeth. Roedd hefyd yn ddiwrnod o ddathlu i Jabajak wrth i'w gwin cyntaf dderbyn gwobr arian bwysig. Cafodd Bwyty ac Ystafelloedd Gwinllan Jabajak eu creu gan deulu Stuart Robson: Amanda a Julian, eu plant Jo, Ali a Katie a'r fam-gu Buddug. "Rydym wrth
21 Medi 2015
Mae cwmni Selwyn's Seafood o Dde Cymru yn dymuno manteisio ar y galw byd-eang cynyddol am gynnyrch gwymon gydag agor uned rhostio arbenigol. Cafodd y cyfleuster newydd ei agor yn swyddogol gan Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, ac mae'n nodi'r ehangiad diweddaraf gan y busnes teuluol. Cafodd datblygiad Selwyn's ei gefnogi gan Cywain Pysgodfeydd - prosiect a gefnogir gan Gronfa Pysgodfeydd Ewrop gyda'r nod o ychwanegu gwerth i'r sector pysgodfeydd ar draws Cymru. Mae'r uned newydd ar gyfer rhostio gwymon hefyd wedi derbyn cyllid grant gan Gronfa Pysgodfeydd Ewrop. Mae'r uned wedi galluogi Selwyn's i greu amrywiaeth o snaciau gwymon crisb