05 Rhagfyr 2018
Ar ôl ymgymryd â gweddnewidiad yn dilyn y Sioe Frenhinol yn yr haf, roedd Cywain yn gyffrous iawn i gyflwyno edrychiad newydd sbon ein stondin i neuadd fwyd y Ffair Aeaf eleni. Ni allem fod wedi dychmygu’r llwyddiant y byddai hyn yn ei olygu, a gyda diolch i ddechrau cynnar iawn ar fore’r Dydd Llun, yn ogystal â chreadigrwydd y staff a 9 cynhyrchwr talentog, fe gipiwyd Cywain y wobr am ‘Stondin Nadoligaidd Orau’r Neuadd Fwyd'.   Roedd hi hefyd yn flwyddyn lwyddiannus iawn i gleientiaid Cywain oedd yn arddangos ar y stondin, gyda sawl cynnyrch yn gwerthu allan a nifer o
04 Rhagfyr 2018
White Castle Vineyard Gwin Gwyn Pefriog o 2015 - £30.00 Mae'n fraint gen Winllan White Castle eu bod bellach yn gallu gwneud gwin pefriog yn eu cartref yng Nghymru, gan eu bod yn credu'n gryf fod gwin o'r fath yn un o bleserau mwyaf bywyd. Tra bod gwinoedd traddodiadol wedi eu heplesu unwaith, mae gwin pefriog yn ail-adrodd y broses sydd yn ei dro yn cynhyrchu'r swigod enwog.  Cynhyrchir y gwin drwy ddull traddodiadol, 'méthod Champenoise'.   Chantler Teas Set Anrheg Te Premiwm - Wedi'u Cymysgu yn Sir Benfro   Chwilio am anrheg ar gyfer carwr te? Mae Chantler Teas wedi datblygu 'set anrheg o'ch dewis eich hun', ble
30 Tachwedd 2018
Mae menter newydd yng Ngogledd Cymru, Kefir Cymru, yn lansio diod llaeth wedi’i eplesu sydd wedi’i anelu at helpu pobl i adfer y cydbwysedd naturiol y tu mewn i’w cyrff mewn byd modern prysur.   Mae’r sylfaenydd, Helen Wynn, yn gobeithio y bydd ei ‘kefir’ llaeth buwch yn rhoi’r un buddion iechyd cadarnhaol i’r cwsmeriaid â’r buddion a roddodd i’w theulu hi.   Mae Helen, o’r Felinheli yng Ngwynedd, yn cydbwyso cynhyrchu diod llaeth ‘kefir’ gyda’i swydd fel rheolwr cynhyrchu ar y teledu.   Daeth ar draws ‘kefir’, i ddechrau, fel ffordd o leddfu clefyd coluddyn llidus ei gŵr, ac ers ei yfed mae ei iechyd
21 Tachwedd 2018
Nod cyfres o ddigwyddiadau a gynhelir gan Cywain yw dod â chynhyrchwyr a phrynwyr at ei gilydd o bob cwr o Gymru. Mae'r digwyddiadau, a gynhaliwyd mewn lleoliadau hamddenol a blasu a sesiynau creadigol, eisoes wedi llwyddo i greu cysylltiadau newydd o fewn y sector Twristiaeth a Lletygarwch yng Nghymru. Darllenwch ymlaen i ddysgu mwy am y tri digwyddiad a gynhaliwyd eisoes, gan roi syniad o'r hyn i'w ddisgwyl mewn digwyddiadau yn y dyfodol. Uwchgynhadledd Twristiaeth Sir Gaerfyrddin - 17 Hydref 2018 Mynychodd 10 o gleientiaid Cywain Uwchgynhadledd Twristiaeth Sir Gaerfyrddin o dan faner Cywain i hyrwyddo a gwerthu eu cynnyrch. Cyflwynwyd sesiwn 'Talk
12 Tachwedd 2018
Danteithion Nadoligaidd a diodydd di-ri – dyma rai o’r tameidiau hyfryd gan gynhyrchwyr bwyd a diod newydd sy’n arddangos yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru (26 a 27 Tachwedd) yn Llanelwedd.   Bydd cynhyrchwyr o bob cwr o Gymru yn gwneud eu hymddangosiad cyntaf yn y Neuadd Fwyd boblogaidd, pob un yn cynnig rhywbeth newydd i ymwelwyr sy’n frwd dros fwyd.   Byddant yn arddangos o dan nawdd Cywain- prosiect sy’n cael ei ddarparu gan Menter a Busnes i gefnogi datblygiad busnesau yn y sector bwyd a diod yng Nghymru sy’n awyddus i dyfu.   Dywedodd Elin Wiliam, Swyddog Marchnata Cywain, “Bydd cynhyrchwyr newydd ar y stondin