01 Gorffennaf 2010
Sector Bwyd-Amaeth Cymreig yn Logio Ymlaen i Dueddiadau’r Farchnad Mae’r diwydiant bwyd-amaeth yng Nghymru wedi croesawu lansiad gwefan newydd sy’n dilyn tueddiadau’r farchnad ac ymddygiad defnyddwyr yn y sector. Bydd Adroddiad Monitro Cywain o fudd i gynhyrchwyr cynradd a’r sector cefnogi yn y diwydiant bwyd-amaeth Cymreig, medd prosiect Cywain, sy’n cael ei redeg gan Menter a Busnes a’i ariannu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’r wefan yn llawn o’r wybodaeth ddiweddaraf ar nifer o sectorau o fewn y diwydiant, megis cynnyrch llaeth, diodydd a chig coch, ac mae yna ddolenni i adroddiadau perthnasol o’r cyfryngau. Dywed Aled Davies, Swyddog Prosiect Cywain, y
01 Gorffennaf 2010
Prosiect i Agor Marchnadoedd Newydd ar Gyfer y Diwydiant Pysgod Cymreig Mae gwerth y diwydiant pysgod i economi Cymru yn cael ei gydnabod gyda chreu prosiect cyffrous sy’n anelu at ddatblygu cynnyrch a marchnadoedd newydd ar gyfer pysgod. Mae hyd at 90% o bysgod Cymreig yn cael eu gwerthu dramor, ond creda Menter a Busnes fod potensial da ar gyfer datblygu marchnadoedd lleol a rhanbarthol. Trwy Cywain Pysgodfeydd, sydd wedi ei seilio ar brosiect llwyddiannus bwyd-amaeth Cywain, bydd y sector bysgod yn cael ei annog i ychwanegu gwerth i ddaliad blynyddol y genedl. Mae’r Rheolwr Prosiect, Aled Davies, am i bysgotwyr,
Beth am drio rhywbeth newydd y tymor BBQ yma wrth roi cynnig ar wneud Goujons Lleden gyda Saws Tartar.  Maen't yn wych fel cwrs cyntaf, canapé neu snac ysgafn i swper. Mae hefyd yn ffordd dda o ddefnyddio tameidiau bach o bysgodyn.   CYNHWYSION: Saws Tartar  3 melynwy 1 llond llwy de o fwstard Dijon 2 lond llwy fwrdd o finegr gwin gwyn 33ml o olew blodyn yr haul 1 llond llwy fwrdd o daragon wedi’i dorri 1 llond llwy fwrdd o orthyfail wedi’i dorri 1 llond llwy fwrdd o sialotsyn wedi’i dorri 1 llond llwy fwrdd o gornichon wedi’i dorri 1 llond llwy