27 Medi 2013
Ar 25 o Fedi, 2013, trefnodd Cywain i grŵp o gynhyrchwyr i ymweld â Pherlysiau o Gymru yn  Ynys Môn. Mae'r cwmni yn eiddo i ac yn cael ei redeg gan Philip a Rowena Mansfield, sydd yn arbenigo mewn systemau tyfu hydroponeg. Roedd y holl gynhyrchwyr  a fynychodd  fusnesau sy'n ymwneud â thyfu cynnyrch ac yna yn ychwanegu gwerth. Roedd yr ymweliad yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i ddulliau tyfu newydd posibl y gellid eu defnyddio i gynyddu cynnyrch mewn twnelau polythen.
26 Medi 2013
Ar y 9fed o Fedi, 2013, trefnwyd Cywain taith astudio i grŵp o gynhyrchwyr o Gymru i’r Ffair Fwyd Bwydydd Moethus yn Llundain   Galluogodd y daith astudio'r cynhyrchwyr  i ymweld â stondin Cymru a oedd wedi cael ei drefnu gan dîm Bethan Siân Jones a Marchnata Bwyd Cyfan - prosiect arall Menter a Busnes   Roedd yr ymweliad hefyd yn galluogi cynhyrchwyr i weld tueddiadau cyfredol mewn pecynnu a brandio, y cynnyrch newydd ddiweddaraf sydd  am gyrraedd y farchnad, ynghyd â chyfle i ymweld â siopau bwyd moethus yn Llundain.   Roedd pawb yn cytuno bod y daith wedi bod yn un buddiol iawn iddyn
12 Awst 2013
Mae Cogydd Cymreig sy’n dal seren Michelin yn cefnogi ymgyrch newydd sbon ‘Pysgod Cymru’ i hyrwyddo a chefnogi’r diwydiant pysgod sydd yn werth £8.4 miliwn* yng Nghymru.   Mae’r cogydd arbennig, Bryan Webb, sy’n rhedeg bwyty Tyddyn Llan yn Sir Ddinbych, gogledd Cymru wedi ymuno ag ymgyrch Cywain Pysgodfeydd**, cynllun ychwanegu gwerth Menter a Busnes, i godi proffil y diwydiant pysgod yng Nghymru.  Yn ôl Caroline Dawson, Rheolwr Datblygu Cywain: “O’n gwaith ymchwil a’n trafodaethau o fewn y sector pysgod yng Nghymru, mae bwlch yn y gadwyn gyflenwi ac mae cwsmeriaid yn ei chael hi’n anodd gwybod lle i ddod o hyd i bysgod Cymreig er
24 Hydref 2011
Dyma arfarniad diweddar o brosiect Cywain gan The Scottish Agricultural College. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau yn codi o’r arfarniad mae croeso i chi gysylltu gydag Aled Davies. aled.davies@menterabusnes.co.uk Mae’r adroddiad yn Saesneg, ond gallwn drafod eich ymateb iddo yn Gymraeg.