10 Chwefror 2014
Mae cwmni newydd sbon o Wynedd sy’n cynhyrchu teisennau berffro (shortbread) wedi llwyddo i lansio mewn dim o dro, diolch i gyngor arbenigol Cywain, cynllun ychwanegu gwerth at fwyd, Menter a Busnes.   Mewn cwta wyth wythnos o feddwl am y syniad i arddangos cynnyrch wedi ei frandio, mae Kit Ellis o Fferm Llwyndyrys ger Y Ffôr, Pwllheli wedi lansio CRYMS gyda chefnogaeth ei ffrind, Sioned Williams.    Dyw syniadau busnes ddim yn ddieithr i Kit gan bod y cyn-ddarlithydd cnydau a chyfrifon fferm eisoes yn rhedeg Sba Fferm a bythynnod gwyliau hunan arlwyo o gartref y teulu ar Fferm Llwyndyrys.   Cyn fyfyriwr a’i gweithiwr
05 Chwefror 2014
Mae gwraig fusnes o Sir Ddinbych am sicrhau Dydd Sant Ffolant melysach na’r arfer i bobl yng Nghymru a thu hwnt eleni, diolch i’w blodau crisialog cain.   Mae’r cwmni Eat My Flowers o Gorwen, newydd gwblhau archeb fawr am flodau melys a lolipops blodau i ddathlu Dydd Sant Ffolant i gwmni siopa Fortnum and Mason, Llundain.   Gan ddefnyddio technegau a etifeddodd gan ei Nain, mae’r cynhyrchydd Sarah Hughes yn trawsnewid planhigion mae hi’n eu tyfu yn ei gardd ei hun yn rhoddion bwytadwy hyfryd.   Diolch i gefnogaeth Cywain, cynllun ychwanegu gwerth Menter a Busnes sy’n cynorthwyo cynhyrchwyr yng Nghymru, mae cynnyrch Eat My Flowers wedi
27 Ionawr 2014
Mae Cyswllt Ffermio yn cynnal digwyddiad i annog ffermwyr i amrywio eu ffynonellau incwm trwy arallgyfeirio i brosiectau bwyd a diod eraill. Y prif siaradwr fydd Lori Whinn, Cyfarwyddwr ‘Rural Foodies’, sydd yn gwmni arbenigol mewn mentora, marchnata a brandio ar gyfer cynhyrchwyr bwyd artisan. Pwrpas y digwyddiad fydd i geisio tanio dychymyg a rhannu syniadau am y cymorth sydd ar gael i ddatblygu syniadau, ymchwilio marchnadoedd newydd a sefydlu strategaethau marchnata. Bydd cyfle hefyd i brofi cynnyrch lleol wrth i ddau gwmni llwyddiannus ddweud eu hanes. Bydd cyfle hefyd i glywed gan Lowri Davies, Rheolwr Datblygu Cywain ar gyfer y
15 Ionawr 2014
Pan ddaeth  y cyfle i Hopkin a Louise Evans o Fferm Marcross ym Mro Morgannwg i neud y mwyaf o sgil- gynnyrch o’i fuches godro, roedd Cywain wrth law i’w cynorthwyo i ddatblygu eu syniad yn un llwyddiannus. Fel arfer mae ffermydd llaeth yn cael gwared a lloi gwryw ifanc -  sydd fel arall yn cynrychioli baich cost. Yn achos Fferm Marcross syniad Louise a Hopkin oedd defnyddio lloi gwryw fel ffynhonnell o gig llo sy’n ysgafn, isel mewn braster, ac wedi cael ei magu mewn amodau lles uchel. Mae Cywain yna i helpu busnesau amaethyddol sicrhau dyfodol cynaliadwy trwy gydweithio a mentora er
18 Tachwedd 2013
Am farchnata eich cynnyrch, llunio brand ac ychwanegu gwerth wrth giât y fferm? Mae ffermwyr Cymru yn cael eu hannog i ychwanegu gwerth at eu cynnyrch trwy farchnata a chreu brand. Mae Cyswllt Ffermio wedi gofyn i arbenigwraig farchnata rannu syniadau gyda chynhyrchwyr bwyd ar sut i lunio brand. Caroline Hanna, sydd wedi gweithio gyda chleientiaid gan gynnwys Mars a’r brand Cymreig, Blas y Tir, yw’r brif siaradwraig mewn digwyddiad trosglwyddo gwybodaeth Cyswllt Ffermio i’w gynnal yn Motel Nant-y-Ffin, Llandysilio, ar 25 Tachwedd am 7.30pm. Dywedodd Jamie McCoy, hwylusydd Cyswllt Ffermio yn Ne Sir Benfro, bod ffermwyr yn dda iawn am gynhyrchu cynnyrch o