01 Mai 2014
Garddwriaeth Cymru yn cydweithio gyda phrosiect cadwyn gyflenwi Cywain i gynnig tyfwyr, tirfeddianwyr, a busnesau eraill sydd â diddordeb yn y diwydiant hopys a bragu ar y cyfle i ymuno â ni ar daith astudio a fydd yn cymryd mewn ymweliadau ag un o gynhyrchwyr mwyaf Lloegr o hopys a masnachwr sy'n cadw stoc yr ystod ehangaf o hopys yn y DU. Mae poblogrwydd y cwrw crefft wedi tyfu'n aruthrol dros y blynyddoedd diwethaf - erbyn hyn mae ymhell dros 1,000 o fragdai yn y DU, y ffigur uchaf am fwy na 70 mlynedd, gyda'r nifer o fragdai ar waith bron i ddwbl y
24 Ebrill 2014
Bydd Chilly Cow yn gweithredu o adeilad a addaswyd ar fferm Stryt Fawr , Llanychan , ger Rhuthun . I ddechrau , bydd naw  blas yn cael ei wneud o laeth organig a gyflenwir gan fuches y fferm o 80 o fuchod Brown Swistir . Daeth ysbrydoliaeth ar gyfer yr enw o berchennog y busnes Anna Taylor , a oedd am bwysleisio cymwysterau " hwyl" y brand . "Mae'n fodern, ffres ac adnabyddadwy , " meddai . "Ond mae hefyd yn enw sy'n , yn fwy na dim , gall pobl gael ychydig o hwyl  am . " Mae Anna ,  bellach yn werthwr tai
31 Mawrth 2014
Mynychodd tri deg tri o gleientiaid Cywain sioe fasnach bwyd a diod fwyaf y DU. Mae'r Expo Bwyd a Diod yn darparu llwyfan ar gyfer dros 650 o arddangoswyr o bob rhan o'r diwydiant bwyd a diod i lansio a hyrwyddo ei cynnyrch . Gafodd cleientiaid Cywain y cyflau i gael trosolwg o’r stondin Bwyd a Diod Cymru  gan, Russell Ferguson. Rhoddodd y  trosolwg cipolwg ar y gefnogaeth a gynigir gan y tîm Marchnata Bwyd Cyfan, ynghyd â phwysigrwydd cyflwyniad stondin . Derbyniwyd adborth gwych gan y mynychwyr, dywedodd Dave Everett o Home Farm 'Roedd yr ymweliad â'r Expo yn ddefnyddiol ar
28 Chwefror 2014
Ar ddydd Gŵyl Dewi eleni bydd cwmni o Wynedd yn lansio dŵr Cymreig newydd sbon, sydd â pH perffaith ar gyfer y corff dynol.   Yn addas iawn ar gyfer diwrnod sy’n dathlu sant oedd yn cael ei adnabod fel Dewi Ddyfrwr, mae perchnogion cwmni Pant Du yn Nyffryn Nantlle yn cyflwyno i’r byd eu dŵr potel unigryw eu hunain. Mae’r dŵr yn teithio drwy graig Cyn-Gambriaidd sydd dros 500 miliwn o flynyddoedd oed. Stori sy’n werth ei hadrodd yn ôlMyrddin Davies, Rheolwr Cywain sydd wedi bod yn cynorthwyo’r cwmni i sicrhau bod y dŵr yn cyrraedd marchnadoedd arbennig.   Ond bu’n daith hir
25 Chwefror 2014
Mae masnachwr pysgod o Landudno wedi bod yn helpu cogyddion medrus y dyfodol i fireinio eu sgiliau coginio mewn dosbarth meistr ar ffiledu pysgod (fish filleting) yng Ngholeg Llandrillo.   Rhannodd Wayne Jones o Mermaid Seafoods Ltd ei arbenigedd a’i brofiad o fwy na 18 mlynedd gyda myfyrwyr lletygarwch ac arlwyo ar gampws y coleg yn Llandrillo yn Rhos.   Dechreuodd Wayne weithio ym musnes masnachu pysgod y teulu pan nad oedd ond 12 oed.  Fe’i gwahoddwyd i’r coleg gan Cywain Pysgod, prosiect ychwanegu gwerth dan adain Menter a Busnes, sy’n amlygu rhinweddau pysgod Cymru.   Roedd y myfyrwyr yn dilyn rhaglen o’r enw Llwybrau at Brentisiaeth (Pathways to Apprenticeships),