30 Hydref 2013
Ymgynghoriadau Preifat: Datblygu ac ychwanegu gwerth at eich cynnyrch amaethyddol Yn y Ffair ‘Aeaf bydd Cyswllt Ffermio yn cydlynu yngynghoriadau ar lefel un-i-un gyda rheolwyr datblygu Cywain. Mae Cywain yn hwyluso cydweithio rhwng cynhyrchwyr, proseswyr a masnachwyr ac yn medru cynnig cyngor arbennigol a mentora. Bydd modd i ffermwyr drafod eu syniadau ar gyfer datblygu ac ychwanegu gwerth i gynnyrch cynradd yn ogystal â derbyn cyngor ar ddarganfod marchnadoedd newydd. Bydd apwyntiadau yn caeI eu cynnig ar ddydd Llun 2il Rhagfyr a dydd Mawrth 3ydd Rhagfyr rhwng 10:00yb a 4:00yp. I drefnu apwyntiad, gofynnir i ffermwyr gysylltu â Einir Haf Davies ym
24 Hydref 2013
Bydd Gŵyl bwyd a diod y Bont Faen  yn darparu llwyfan ar gyfer cynhyrchwyr newydd , bwyd a , chrefftwyr lleol , gwneuthurwyr ac artistiaid , mentrau cynaliadwy a thalent gymunedol . Mi fydd yna le i ymlacio ar yr hyn sy'n argoeli i fod yn benwythnos prysur yn y Bont-faen .   Bydd pabell fawr ar gyfer cerddoriaeth fyw , sgyrsiau, caffi a seddau yn cael eu lleoli yn yr Hen Neuadd, gyda stondinau ychwanegol yn y gerddi  yn ogystal â'r parth adloniant a drefnir gan ddisgyblion Ysgol Gyfun y Bont-faen . Bydd bwyd Stryd, diddanwyr crwydrol , mini golf ac
23 Hydref 2013
Bydd Pabell Bysgod newydd sbon ar y fwydlen yng ngŵyl Gwledd Conwy Feast y penwythnos hwn, 26 a 27 o Hydref 2013.  Mae Cywain Pysgodfeydd* wedi dod â chogyddion pysgod o fri, cynnyrch pysgod a chwmnïau lleol at ei gilydd fel bod ymwelwyr â’r Ŵyl yn cael mwynhau blasu gwahanol fathau o bysgod fel draenog y môr, wystrys a hyd yn oed pysgod mewn briwsion bara cartref ar gyfer y plant.   Bydd gan Cywain Pysgodfeydd*, cynllun ychwanegu gwerth Menter a Busnes, ddau ddiwrnod llawn o weithgareddau o 10.00yb hyd 5:00yh.  Yn cynorthwyo’r prosiect yn y Babell Bysgod newydd fydd: ·         prif gogydd
07 Hydref 2013
A oes gennych chi ddiddordeb mewn bwyd lleol? A ydych chi yn berchen ar fwyty  ac yn chwilio am gyflenwyr lleol? Neu efallai eich bod chi yn archebu stondinau bwyd ar gyfer digwyddiadau bwyd.   Os eich bod chi, dewch draw i  ymweld â gŵyl bwyd a diod y Bont- Faen  ar y 26ain o fis Hydref.   Rydym yn chwilio am 8 ' pwysigion ' ( defnydd o'r term yn rhydd ! ! ) I fynd o amgylch y 10 cynhyrchwyr / cynnyrch sydd wedi cael eu cefnogi gan Cywain. Mae rhain yn fusnesau newydd sydd yn mentro ac yn treialu ei cynnyrch
27 Medi 2013
Ar 25 o Fedi, 2013, trefnodd Cywain i grŵp o gynhyrchwyr i ymweld â Pherlysiau o Gymru yn  Ynys Môn. Mae'r cwmni yn eiddo i ac yn cael ei redeg gan Philip a Rowena Mansfield, sydd yn arbenigo mewn systemau tyfu hydroponeg. Roedd y holl gynhyrchwyr  a fynychodd  fusnesau sy'n ymwneud â thyfu cynnyrch ac yna yn ychwanegu gwerth. Roedd yr ymweliad yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i ddulliau tyfu newydd posibl y gellid eu defnyddio i gynyddu cynnyrch mewn twnelau polythen.