20 Hydref 2014
Am y tro cyntaf yng Ngwledd Conwy Feast, bydd cyfle i ymwelwyr brofi bwyd a diod newydd sbon i'r ŵyl. Bydd Cywain, y cynllun ychwanegu gwerth at fwyd a diod, yn cynnig llwyfan i bum cynhyrchydd newydd i brawf fasnachu eu cynnyrch yn uniongyrchol gyda chwsmeriaid cyn datblygu’r cynnyrch ymhellach. Bydd cyfle i ymwelwyr â’r Ŵyl (25 a 26 Hydref) flasu cynnyrch, cynnig adborth uniongyrchol ar ffurf cwestiynau byr yn ymwneud â blas, ansawdd a pha mor atyniadol mae’r cynnyrch yn edrych. Byddant wedyn yn postio eu hatebion i mewn i ddau fin mawr ar stondin Cywain, IA neu NA i
26 Awst 2014
Mae becws traddodiadol wedi cracio benbleth ganrifoedd oed trwy greu bisgedi gwenith- perffaith i’w rhoi mewn paned!  Mae’r cwmni yn  defnyddio gwenith a dyfir yn Nyffryn  Conwy'r syniad oedd i gynnig cynnyrch lleol gyda milltiroedd bwyd isel  ar gyfer y farchnad bisgedi premiwm.   "Mae'n ychydig yn gadarnach na'r bisgedi sweetmeal safonol ac felly yn parhau yn hirach pan drochi mewn diod boeth," meddai un wraig selog wrth ymweld â''i stondin yn Sioe Llanrwst penwythnos diwethaf.   "Mae hefyd yn is mewn siwgr a halen, ac mae ganddo flas mwy naturiol." Scilicorns O'r Maen (From The Mill) bisgedi yn cael eu gwneud gan ddefnyddio gwenith