05 Chwefror 2014
Mae gwraig fusnes o Sir Ddinbych am sicrhau Dydd Sant Ffolant melysach na’r arfer i bobl yng Nghymru a thu hwnt eleni, diolch i’w blodau crisialog cain.   Mae’r cwmni Eat My Flowers o Gorwen, newydd gwblhau archeb fawr am flodau melys a lolipops blodau i ddathlu Dydd Sant Ffolant i gwmni siopa Fortnum and Mason, Llundain.   Gan ddefnyddio technegau a etifeddodd gan ei Nain, mae’r cynhyrchydd Sarah Hughes yn trawsnewid planhigion mae hi’n eu tyfu yn ei gardd ei hun yn rhoddion bwytadwy hyfryd.   Diolch i gefnogaeth Cywain, cynllun ychwanegu gwerth Menter a Busnes sy’n cynorthwyo cynhyrchwyr yng Nghymru, mae cynnyrch Eat My Flowers wedi
27 Ionawr 2014
Mae Cyswllt Ffermio yn cynnal digwyddiad i annog ffermwyr i amrywio eu ffynonellau incwm trwy arallgyfeirio i brosiectau bwyd a diod eraill. Y prif siaradwr fydd Lori Whinn, Cyfarwyddwr ‘Rural Foodies’, sydd yn gwmni arbenigol mewn mentora, marchnata a brandio ar gyfer cynhyrchwyr bwyd artisan. Pwrpas y digwyddiad fydd i geisio tanio dychymyg a rhannu syniadau am y cymorth sydd ar gael i ddatblygu syniadau, ymchwilio marchnadoedd newydd a sefydlu strategaethau marchnata. Bydd cyfle hefyd i brofi cynnyrch lleol wrth i ddau gwmni llwyddiannus ddweud eu hanes. Bydd cyfle hefyd i glywed gan Lowri Davies, Rheolwr Datblygu Cywain ar gyfer y
15 Ionawr 2014
Pan ddaeth  y cyfle i Hopkin a Louise Evans o Fferm Marcross ym Mro Morgannwg i neud y mwyaf o sgil- gynnyrch o’i fuches godro, roedd Cywain wrth law i’w cynorthwyo i ddatblygu eu syniad yn un llwyddiannus. Fel arfer mae ffermydd llaeth yn cael gwared a lloi gwryw ifanc -  sydd fel arall yn cynrychioli baich cost. Yn achos Fferm Marcross syniad Louise a Hopkin oedd defnyddio lloi gwryw fel ffynhonnell o gig llo sy’n ysgafn, isel mewn braster, ac wedi cael ei magu mewn amodau lles uchel. Mae Cywain yna i helpu busnesau amaethyddol sicrhau dyfodol cynaliadwy trwy gydweithio a mentora er
18 Tachwedd 2013
Am farchnata eich cynnyrch, llunio brand ac ychwanegu gwerth wrth giât y fferm? Mae ffermwyr Cymru yn cael eu hannog i ychwanegu gwerth at eu cynnyrch trwy farchnata a chreu brand. Mae Cyswllt Ffermio wedi gofyn i arbenigwraig farchnata rannu syniadau gyda chynhyrchwyr bwyd ar sut i lunio brand. Caroline Hanna, sydd wedi gweithio gyda chleientiaid gan gynnwys Mars a’r brand Cymreig, Blas y Tir, yw’r brif siaradwraig mewn digwyddiad trosglwyddo gwybodaeth Cyswllt Ffermio i’w gynnal yn Motel Nant-y-Ffin, Llandysilio, ar 25 Tachwedd am 7.30pm. Dywedodd Jamie McCoy, hwylusydd Cyswllt Ffermio yn Ne Sir Benfro, bod ffermwyr yn dda iawn am gynhyrchu cynnyrch o
15 Tachwedd 2013
Flwyddyn union wedi i ffermwr blaengar o Ddyffryn Conwy blannu gwenith yn ei gae am y tro cyntaf erioed, mae’n dathlu trwy flasu bara cyflawn a bisgedi traddodiadol blasus a wnaed gan ei fecws lleol yn defnyddio ei rawn gwenith a wnaed yn flawd. Wrth lansio’r cynnyrch arbenigol, mae Cywain*, cynllun ychwanegu gwerth at gynnyrch Menter a Busnes, yn cydweithio â’r criw i farchnata a hyrwyddo’r cynnyrch blasus. “Oherwydd hinsawdd yr ardal, dyw gwenith ddim yn draddodiadol yn cael ei dyfu yn Nyffryn Conwy,” eglura Alwen Eidda, Rheolwr Datblygu Cywain. “Ac yn bendant, tydyn ni yn Cywain heb glywed am unrhyw ffermwr sy’n