11 Rhagfyr 2014
Mae 25 o gynhyrchwyr bwyd a diod o Gymru wedi creu hamper penblwydd unigryw i ddathlu carreg filltir un o gwmnïau datblygu economaidd annibynnol mwyaf blaenllaw Cymru - Menter a Busnes (MaB). Mae’r cwmni’n dathlu chwarter canrif eleni ers ei sefydlu yn 1989. Fel rhan o’r dathliadau mae 25 o gynhyrchwyr bwyd a diod sydd wedi elwa o arbenigedd prosiect Cywain (un o brosiectau Menter a Busnes) wedi creu hamper o’u cynnyrch i ddathlu bob blwyddyn ers i MaB gael ei sefydlu.   Yn ôl Myrddin Davies, Rheolwr Cywain,: “Gan bod Cywain yn brosiect a sefydlwyd gan Fenter a Busnes a’i ddiben
08 Rhagfyr 2014
Mae'r Neuadd Fwyd yn y Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn dynfa heb ei hail i ymwelwyr ac yn ffenestr siop bwysig ar gyfer cynhyrchwyr bwyd a diod Cymru yn nhymor yr ŵyl.   Eleni bydd nifer o gynhyrchwyr bwyd bach a llawn addewid yn ymddangos yn y Neuadd Fwyd dan fantell Cywain - prosiect a grëwyd i ddod â gwerth i gynnyrch sylfaenol o fewn y sector amaeth.   Bydd llawer o'r cynhyrchwyr yn ymddangos yn y ffair am y tro cyntaf, tra bydd eraill yn lansio cynnyrch a syniadau newydd.   Bydd saith cwmni yn ymddangos ar y stondin a gaiff ei threfnu gan Cywain
08 Rhagfyr 2014
Bydd ffermwyr a thirfeddianwyr sy'n ymweld â Sioe Aeaf Frenhinol Cymru (1 a 2 Rhagfyr) yn cael cyfle i drafod manteision cynllun newydd i gynyddu nifer y cychod gwenyn yng Nghymru.   Sefydlwyd prosiect Cywain Gwenyn i hybu cynhyrchu mêl yng Nghymru drwy annog ffermwyr a thirfeddianwyr i osod cychod gwenyn ar eu tir.   Mae galw mawr am fêl Cymreig, ac yn ôl Cywain Gwenyn gallai cynyddu nifer y cychod gwenyn helpu'r diwydiant mêl a hefyd o bosibl arwain at i ffermwyr a thirfeddianwyr gael cymorth ychwanegol drwy gynlluniau rheoli'r amgylchedd.   Meddai Haf Wyn Hughes, Rheolwr Datblygu Cywain Gwenyn, "Rydym yn gweithio gyda ffermwyr,
13 Tachwedd 2014
Lansiwyd siop ar-lein newydd ar gyfer pobl sy'n dymuno prynu ffrwythau, llysiau a chynnyrch bwyd a diod eraill a gafodd eu tyfu a'u gwneud yn lleol yn ardal y Drenewydd. Mae Cultivate, menter gymdeithasol sy'n seiliedig yn y Drenewydd yn cysylltu bwyd a'r gymuned, wedi creu'r stôr ar-lein yn www.cultivate.uk.com i roi safle gwerthu i dyfwyr a chynhyrchwyr bwyd a diod lleol. Mae'r fenter yn rhan o Cwm Harry ac mae ganddi saith o staff rhan-amser a thîm o tua 20 o wirfoddolwyr. Derbyniodd Cultivate gefnogaeth mentora arbenigol gan Cywain, prosiect sy'n helpu'r sector amaethyddiaeth a garddwriaeth i ychwanegu gwerth i gynnyrch sylfaenol drwy
21 Hydref 2014
Bydd dau o gynhyrchwyr Môn yn arddangos eu cynnyrch yng Ngwledd Conwy y penwythnos hwn, y 25 a’r 26  o Hydref. Mae Cywain Pysgodfeydd wedi bod yn cefnogi dau o fusnesau’r Ynys dros y misoedd diwethaf, ‘Cemmaes Bay Lobsters and Crabs’ a ‘Cwt Mwg Dulas’.   Gall ymwelwyr â Gwledd Conwy fwynhau blasu cranc a chimychiaid lleol yn barod i’w bwyta,  diolch i sgiliau gŵr a gwraig o Fae Cemaes, Ynys Môn, David a Julia Livingstone. Cwpl arall, Nigel a Rhian Jefferies o Cwt Mwg fydd yn arddangos a gwerthu bwyd môr, caws a chynnyrch sydd wedi eu mygu mewn odyn draddodiadol o’u cartref yn Dulas, Ynys Môn