‘Croeso i’n Parlwr’ Medd Cynhyrchwyr Hufen Iâ Newydd O Sir Benfro

07 Rhagfyr 2018
Mae’r cynhyrchwyr newydd o Sir Benfro, Hufen Iâ Fferm Lochmeyler, wedi coroni wyth mis cyntaf cyffrous y busnes drwy agor parlwr hufen iâ.
 
Dim ond newydd ddechrau oedd y busnes teuluol pan oedd yn arddangos ar stondin Cywain yn y Sioe Frenhinol yr haf diwethaf. Prin bedwar mis yn ddiweddarach, mae Margo a Matthew Evans wedi agor drysau eu safle adwerthu.
 
“Mae’n gam enfawr i ni,” dywedodd Margo, “ond trwy fynd i’r Sioe Frenhinol a Sioe Sir Benfro fe wnaethon ni dderbyn adborth gwych.”
 
Wedi’i leoli yng nghanol Canolfan Siopa Riverside, Hwlffordd, bydd Hufen Iâ Fferm Lochmeyler ar agor chwe diwrnod yr wythnos trwy gydol y flwyddyn.
 
“Mae’n uned fechan gydag awyrgylch stondin farchnad, ond mae popeth yn barhaol,” dywedodd Margo gyda balchder.
 
Mae llaeth ffres o fuches laeth y teulu ar fferm hynafol Lochmeyler yn Llan-lwy yn cael ei ddefnyddio i greu’r hufen iâ hufennog sy’n cael ei werthu gan nifer gynyddol o allfeydd ar hyd a lled y wlad.   
 
Bydd cwsmeriaid y parlwr hufen iâ yn Hwlffordd yn medru prynu’r hufen ia mewn conau a thybiau sydd ar gael mewn tybiau bach 120ml a thybiau arlwyo 4.75 litr. Mae gan Margo a Matthew, hefyd, feic hufen iâ y maen nhw’n mynd ag ef i ddigwyddiadau awyr agored, gan gynnwys priodasau.
 
Dechreuodd y ddau gynhyrchu hufen iâ yng Nghanolfan Bwyd Cymru yn Horeb ac erbyn hyn mae’r newidiadau terfynol yn cael eu gwneud i uned gynhyrchu ar y fferm - sydd, yn addas iawn, wedi’i leoli yn yr hen laethdy.
 
Mae rhai o’r blasau yn cynnwys Mwyar Duon, Caramel Hallt Sir Benfro, Sinsir, Siocled, a Chnau Pistasio. Mae yna hefyd flasau Nadoligaidd, gan gynnwys, Tryffl Pwdin Nadolig, Siocled Gwyn a Llugaeron, a Thorth Sinsir.
 
Mae Margo a Matthew wedi derbyn cymorth ar gyfer y fenter gan Cywain- prosiect sy’n cael ei ddarparu gan Menter a Busnes i gefnogi datblygiad busnesau yn y sector bwyd a diod yng Nghymru sy’n awyddus i dyfu.
 
Dywedodd Margo, “Mae Cywain wedi ein cefnogi’r holl ffordd ac wedi darparu cymorth a hyfforddiant - fel y cwrs sgiliau gwerthu a fynychais yn y Vale Resort. Ni fyddwn wedi ystyried agor ein safle heb y gefnogaeth rydym ni wedi’i dderbyn gan Cywain a Chanolfan Bwyd Cymru.”
 
Hefyd, trwy ddigwyddiadau Cywain mae’r ddau wedi cyfarfod â nifer o gynhyrchwyr sydd bellach yn darparu cynhwysion ar gyfer hufen iâ Lochmeyler, gan gynnwys Pembrokeshire Sea Salt, Trwffl, Farmers Food At Home a Farm Cottage Bakery.
 
Ychwanegodd Margo, “Mae’n braf medru dweud wrth ein cwsmeriaid am gynhyrchwyr eraill yn Sir Benfro hefyd.”
 
Dywedodd Nerys Adams, Swyddog Datblygu Cywain, “Rydw i’n falch iawn o weld y cynnydd y mae Margo a Matthew wedi’i wneud mewn cyn lleied o amser; maen nhw wedi gwneud y mwyaf o bob cyfle sydd wedi’i gynnig iddynt gan Cywain ac mae’n braf gweld yr holl waith caled hyn yn talu ffordd.
 
“Mae Hufen Iâ Fferm Lochmeyler yn prysur ddod yn frand adnabyddus ynddo’i hun ac mae tîm Cywain yn edrych ymlaen at barhau i weithio gyda nhw i ddatblygu a thyfu’r busnes ymhellach.”

Our latest tweets