Paratoi ar Gyfer Gwobrau

09 Ionawr 2018

Gall ennill gwobrau helpu eich cynnyrch bwyd neu ddiod sefyll allan ar silffoedd adwerthwyr, yn ogystal â magu hyder ymysg prynwyr.  Mae gweithdy “Paratoi ar Gyfer Gwobrau” wedi ei gynllunio i’ch helpu chi a’ch busnes ymgeisio am nifer o wobrau bwyd a diod yn 2018.

 

Bydd y gweithdy’n cynnwys:

●     Manteision ymgeisio am wobrau bwyd a’u hennill

●     Sesiwn o farnu ffug – cyfle i fod yn rhan o banel barnu

●     Awgrymiadau a syniadau ar gwblhau’r ffurflenni cais am wobr

●     Cyfleoedd Cysylltiadau Cyhoeddus (PR)

●     Dyddiadau ymgeisio a therfynau amser

 

Bydd y gweithdy hefyd yn gyfle gwerthfawr i rwydweithio â chynhyrchwyr bwyd a diod sydd o’r un meddylfryd

 

Gogledd Orllewin Cymru

Dyddiad: 19eg Ionawr 2018 10.00y.b.-12.30y.p.

Lleoliad: Menter a Busnes, Parc Menai, Bangor, LL57 4BN

 

Gogledd Ddwyrain Cymru

Dyddiad: 22ain Ionawr 2018 10.00y.b. -12.30y.p.

Lleoliad:  Prifysgol Glyndŵr, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam, LL11 2AW

 

Canolbarth Cymru

Dyddiad:18fed Ionawr 2018 10.30y.b. - 1.30y.p.

Lleoliad: Menter a Busnes, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, SY23 3AH

 

De Orllewin Cymru

Dyddiad: 24ain Ionawr 2018 2.30y.p.-5.00y.p.

Lleoliad: Gwesty’r Ivy Bush Hotel, Caerfyrddin, SA31 3BP

 

De Ddwyrain Cymru

Dyddiad: 24ain Ionawr 2018 10.30y.b. - 1.00y.p.

Lleoliad: Whitecastle Vineyard, Y Fenni, NP7 8RA

 

Er mwyn sicrhau eich lle am ddim cysylltwch â Dona Williams erbyn dydd Mercher y 17eg o Ionawr 2018 os gwelwch yn dda

Ffôn: 01745 770034

Ebost: dona.williams@menterabusnes.co.uk

Our latest tweets