Gwobr Newydd yn Coroni Blwyddyn Dathlu'r 30 i Gwmni Blas ar Fwyd

11 Rhagfyr 2018
Mae’r adwerthwr a’r cynhyrchwr bwyd a diod arloesol o ogledd Cymru, Blas ar Fwyd, yn dathlu ei ben-blwydd yn 30 gyda gwobr arall.
 
Enillodd y cwmni deitl Busnes y Flwyddyn (hyd at 50 o staff) yng Ngwobrau Busnes y Daily Post 2018, llwyddiant sy’n atgyfnerthu’r enw da sydd gan y busnes o Lanrwst am fod yn eiriolwr brwd dros fwyd a diod Cymreig o ansawdd.
 
Dywedodd y perchennog, Deiniol ap Dafydd, “Rydym ni’n falch iawn ein bod wedi ennill y wobr hon yn ystod blwyddyn dathlu pen-blwydd y busnes yn 30, ac ar ôl blwyddyn lwyddiannus rydym ni’n edrych ymlaen at yr hyn sydd i ddod y flwyddyn nesaf.”
 
Mae’r busnes teuluol, sydd wedi ennill dros 40 o wobrau Great Taste am ei gynnyrch cartref, wedi bod yn eiriolwr brwd dros y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru am flynyddoedd ac mae’n gweithio’n agos gyda dros 120 o gynhyrchwyr crefft yng Nghymru.
 
Cafodd Blas ar Fwyd ei sefydlu yn 1988 gan Deiniol a’i wraig Chandra, ac erbyn hyn mae wedi tyfu i fod yn un o’r canolfannau mwyaf adnabyddus yng Nghymru ar gyfer bwyd Cymreig.
 
Wrth i’r ystod o gynnyrch sy’n cael ei gynnig gynyddu, mae’r tîm Blas ar Fwyd hefyd wedi tyfu, gyda 40 o staff yn gweithio ym mhrif safle’r cwmni yn Llanrwst ar hyn o bryd.
 
Mae’r cynnyrch clodfawr yn cael eu cynhyrchu yng ngheginau’r cwmni, sydd wedi’u cymeradwyo gan SALSA, a’u dosbarthu ledled Cymru yn y fflyd o gerbydau oergell - mae’r lifrai trawiadol yn adlewyrchu cysylltiadau agos Blas ar Fwyd gyda’i ‘dref enedigol’. 
 
Mae Blas ar Fwyd yn rhan o raglen Clwstwr Bwyd Da Llywodraeth Cymru - sy’n anelu at helpu cynhyrchwyr bwyd a diod trwy ddod â nhw at ei gilydd i rannu profiadau a gwybodaeth - a’i ethos yw gweithio gydag eraill yn y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru a hyrwyddo’r sector ar lwyfan ehangach.
 
Mae’r busnes yn cynnig ystod gyfunol o gynnyrch Cymreig unigryw sydd ar gael trwy ddosbarthu cyfanwerthol, yn ogystal â’r Deli, Siop Win a Chaffi ‘Amser Da’ llwyddiannus.
 
Mae wedi sefydlu cysylltiadau agos gyda mewnforwyr arbenigol a gwinllannoedd byd eang hefyd gan ehangu’r ystod o gynnyrch o ansawdd uchel sydd ar gael i fusnesau a’r cyhoedd.

Our latest tweets