Gweithgareddau yn y Ffair ‘Aeaf

30 Hydref 2013

Ymgynghoriadau Preifat: Datblygu ac ychwanegu gwerth at eich cynnyrch amaethyddol

Yn y Ffair ‘Aeaf bydd Cyswllt Ffermio yn cydlynu yngynghoriadau ar lefel un-i-un gyda rheolwyr datblygu Cywain. Mae Cywain yn hwyluso cydweithio rhwng cynhyrchwyr, proseswyr a masnachwyr ac yn medru cynnig cyngor arbennigol a mentora. Bydd modd i ffermwyr drafod eu syniadau ar gyfer datblygu ac ychwanegu gwerth i gynnyrch cynradd yn ogystal â derbyn cyngor ar ddarganfod marchnadoedd newydd.

Bydd apwyntiadau yn caeI eu cynnig ar ddydd Llun 2il Rhagfyr a dydd Mawrth 3ydd Rhagfyr rhwng 10:00yb a 4:00yp. I drefnu apwyntiad, gofynnir i ffermwyr gysylltu â Einir Haf Davies ym Menter a Busnes ar 01970 636297 neu einir.davies@menterabusnes.co.uk

 

 

 

 

 

Our latest tweets