Galwad i gynhyrchwyr bwyd!

20 Gorffennaf 2017

Dyma’ch cyfle roi cynnig a’r ennill siop/safle cynhyrchu!!

Ydych chi’n gweithio gartref ar hyn o bryd ac yn mynd yn brin o le i weithio?

Oes gennych chi angen help llaw i gymryd y camau nesaf o fwrdd y gegin i safle cynhyrchu?  Rydym yn deall bod cymryd y cam nesaf yn gallu ymddangos fel ei fod yn ormod o risg ac yn rhywbeth rydych yn ei ofni, ond er mwyn eich galluogi i dyfu, datblygu ac ehangu eich busnes i un cynaliadwy, mae angen y lle ychwanegol  yna arnoch i gynhyrchu, fân-werthu, allforio a/neu i werthu. 

Yn dilyn llwyddiant siop fwyd pop-yp ‘Conwy Naturiol’ oedd yn dathlu a hybu cynhyrchwyr bwyd yng Nghonwy yn 2016, rydym nawr yn gallu cynnig cyfle cyffrous iawn i gynhyrchwyr bwyd Gogledd Cymru. 

Gyda’r galw am fwydydd wedi’w gynhyrchu yn lleol yn cynyddu drwy’r amser, rydym wedi adnabod yr angen am gynhyrch lleol ac am safle i gynhyrchwyr lleol i allu ei gynhyrchu!

Mae’r prosiect pop-yp 2017 yn brosiect wedi ei ariannu gan Llywodraeth Cymru fydd yn dechrau ym Medi 2017 ac yn cael ei ariannu hyd at Medi 2019. 

●     Safle siop amlbwrpas yng nghanol Bae Colwyn y gellir ei ddefnyddio fel safle i gynhyrchu yn unig, neu fel safle cynhyrchu a mân-werthu.

●     Rhent am ddim am y 12 mis cyntaf

●     Gostyngiad treth busnes

●     Yr ail flwyddyn am hanner y rhent

●     Cyfrannu at gynllun terfynol dyluniad yr adeilad gan ddefnyddio’r cynllun arfaethedig fel canllaw i’r broses

 

Blwyddyn 3 - Byddwn yn gwybod erbyn hynny eich bod yn fodel busnes cynaliadwy ac felly bydd cyfrifoldeb y rhent a’r trethi yn disgyn arnoch chi. 

Rydym yn hynod o awyddus i glywed gan gynhyrchwyr sy’n gwneud bara a phobyddion, fodd bynnag, byddem yn ystyried ac yn annog ceisiadau gan bob math o gynhyrchu bwyd a diod.

Gofynnwn i chi gwblhau’r ffurflen gais amgaeëdig sy’n dangos datblygiad model busnes cynaliadwy dros y 3 blynedd nesaf. 

Rydym yn gofyn i bob un sydd â diddordeb i ymweld â’r safle i weld a fyddai’n addas ar gyfer eich dibenion.  Bydd ymweliadau ar y dyddiadau canlynol: Dydd Gwener y 14eg o Orffennaf 1.30yp - 6.30yh, Dydd Llun y 17eg o Orffennaf 10.00yb - 2.00yp a dydd Mawrth y 18fed o Orffennaf 10.00 yb - 12.30 yp (Cysylltwch ag Alwen neu Sarah i drefnu ymweliad)

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau : AWST 18fed 2017

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â;

Alwen Eidda: alwen.eidda@menterabusnes.co.uk neu Sarah Wilkie: sarah@shcreatives.co.uk

Dogfennau Perthnasol

Our latest tweets