Cywain yn dod ar nifer uchaf erioed o gynhyrchwyr newydd i Sioe Frenhinol Cymru

19 Gorffennaf 2017

Bydd y nifer uchaf erioed o gynhyrchwyr bwyd a diod bychain yn arddangos yn Neuadd Fwyd Sioe Frenhinol Cymru (Gorffennaf 24-27) am y tro cyntaf diolch i Cywain, prosiect sy’n cefnogi bwyd-amaeth.

 

Yn ystod pedwar diwrnod y Sioe, bydd 16 o gynhyrchwyr yn gosod eu stondin yn y Neuadd Fwyd am y tro cyntaf. Mae’r cynnyrch yn amrywio o dryffls a finegr mêl i wyau selsig a dŵr ffynnon.

 

Bydd y cynhyrchwyr yno dan nawdd Cywain – prosiect sy’n helpu marchnadoedd newydd i ddatblygu yn y sector bwyd-amaeth.

 

Mae’r Neuadd Fwyd yn un o atyniadau mwyaf poblogaidd Sioe Frenhinol Cymru ac mae degau o filoedd o bobl yn mynd yno i flasu a phrynu bob math o gynnyrch o Gymru. Felly mae'n rhoi cyfle gwych i gwmnïau bychain arddangos eu cynnyrch i gynulleidfa enfawr.

 

Mae’r cyfle i fynychu digwyddiadau fel Sioe Frenhinol Cymru’n rhan o gefnogaeth strwythuredig eang sy’n cael ei chynnig gan Cywain.

 

Meddai Myrddin Davies, Rheolwr Cywain, “Mae Cywain yn helpu cynhyrchwyr bwyd a diod bychain i ddatblygu eu potensial, ac mae'n braf iawn gweld ein cleientiaid yn mentro gyda’u stondinau eu hunain yn y Neuadd Fwyd. Ein nod yw rhoi’r arfau i’n cleientiaid allu datblygu eu mentrau.”

 

Bydd nifer o gynhyrchwyr sy’n ymuno â stondin Cywain ar ei newydd wedd yn y Sioe eleni hefyd yn gweld eu cynnyrch yn cael ei arddangos yn Lolfa Fasnach Llywodraeth Cymru yn y Neuadd Fwyd.

 

Ychwanegodd Myrddin Davies, “Mae nifer uwch nag erioed o gynhyrchwyr yn ymuno â stondin Cywain eleni, ac edrychwn ymlaen at arddangos eu cynnyrch i gynulleidfa eang. Mae dau bwrpas i’r Sioe Amaethyddol, cael adborth uniongyrchol gan y cyhoedd yn ogystal â chyfle i gysylltu â phrynwyr masnach.” I rai cynhyrchwyr, y Sioe Frenhinol fydd y cyfle cyntaf iddynt ddangos eu cynnyrch newydd i’r cyhoedd.

 

Ddydd Llun bydd Wenallt Hive yn arddangos ei Finegr Mêl – cynnyrch arloesol sy’n newydd i’r farchnad yn y Deyrnas Unedig. Mae'n ddelfrydol fel dresin salad a bwyd ac mae'n cymryd 18 mis i’w gynhyrchu.

 

Ddydd Mawrth bydd un o ddau ffermwr yn gwerthu llaeth heb ei basteureiddio ar y stondin yn ystod yr wythnos. Am y tro cyntaf yn y Neuadd Fwyd, bydd ysgytlaeth a llaeth heb ei basteureiddio ar werth, a hynny gan Grosmont Farm, ger y Fenni. Yna ddydd Mercher bydd brand llaeth crai Penlan y Môr ar gael.

 

Ddydd Mercher bydd grŵp o ffermwyr o Ogledd Cymru - Ffermydd Teuluol – yn gwerthu byrgyrs a pheli cig. Mae hwn yn ffrwyth llafur ymarfer blasu gyda Cywain yn Sioe Frenhinol Amaethyddol Cymru y llynedd.

 

Ac ar y dydd Iau bydd brand newydd o iogwrt o Ynys Môn yn cael ei lasnio - Môniog. 

Our latest tweets