Cyngor am ddim - Gwella Edrychiad Eich Stondin

09 Ionawr 2018

Ydych chi’n ei darganfod hi’n anodd cael eich cynnyrch i sefyll allan mewn sioeau bwyd? Bydd yr ymgynghoriad sydd ar gael yn eich helpu i greu yr argraff oraf ar gwsmeriaid mewn gwahanol sioeau. Y dylunydd enwog Leah Hughes fydd yn arwain y digwyddiad.

 

Mae Leah Hughes yn ddylunydd arloesol ac angerddol. Dros 13 mlynedd o brofiad o ddylunio mae ei sgiliau dylunio yn eang iawn, o ddylunio setiau i ddylunio tai. Yn y gorffennol mae hi wedi gweithio efo nifer o wahanol raglenni teledu yn cynnwys Peter Andre’s 60 Minute Makeover, 4 Wal a Hip neu Sgip ar S4C

 

Mae eich stondin yn hynod o bwysig! Mae pobl yn barnu eich stondin ar ôl edrych arni am ychydig eiliadau tra maent yn cerdded tuag ati – beth sy’n gwneud i’ch stondin chi i sefyll allan?

 

Bydd yr ymgynghoriad rhad ac am ddim yn para am 20 munud, cewch gymorth 1 i 1 gan Leah i’ch helpu i wella eich stondin.

 

I gymryd rhan bydd raid i chi anfon ymlaen llaw logo’ch cwmni, gwybodaeth am eich pwynt gwerthu unigryw (USP), a llun o stondin gennych yn y gorffennol os yn bosib.

 

Lleoliad: Menter a Busnes, Parc Menai, Bangor. LL57 4BN

Dyddiad: Dydd Gwener 19eg o Ionawr 2018

Amser: 13:30 – 16:00

 

I archebu lle neu dderbyn rhagor o fanylion, cysylltwch gyda Haf Hughes erbyn dydd Gwener 12fed o Ionawr.

Rhifau: 01745 770 278 or 07984 522619

Ebost: haf.hughes@menterabusnes.co.uk

Our latest tweets