Cymdeithas Gwenynwyr Sir Gaerfyrddin yng Ngwyl Fwyd Castell Dinefwr 25-26ain o Fehefin

07 Mehefin 2016

Mae Cymdeithas Gwenynwyr Sir Gaerfyrddin wedi eu gwahodd gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i gymryd rhan yn eu Gŵyl Fwyd cyntaf yng Nghastell Dinefwr Llandeilo yn ddiweddarach y mis hwn.

Mae'r digwyddiad yn cael ei gynnal ar benwythnos y 25ain a 26ain o Fehefin, 10 y bore i 6 y nos. Dywedodd llefarydd ar ran y Gymdeithas "Rydym yn gobeithio cael cwch arddagos yn llawn gwenyn byw ynghyd â gwahanol eitemau arddangos . Bydd Selwyn Runnett Is-Gadeirydd y Gymdeithas yn siarad am fyd y gwenyn, cadw gwenyn, a sut gall y cyhoedd yn gyffredinol wneud eu gerddi'n gyfeillgar i'r gwenyn.

Os oes unrhyw un eisiau dechrau cadw gwenyn gallwn ateb unrhyw un o'ch cwestiynau gan roi awgrymiadau i chi ynghylch beth i'w wneud a sut i ymuno â'r Gymdeithas . Bydd yna hefyd gyfle i flasu a phrynu mêl a gynhyrchir yn lleol"

Our latest tweets